Jan Naber nieuwe fractievoorzitter GroenLinks in gemeenteraad Heerenveen

Politiek Ingezonden
Jan Naber nieuwe fractievoorzitter GroenLinks in gemeenteraad Heerenveen
Jan Naber nieuwe fractievoorzitter GroenLinks in gemeenteraad Heerenveen Eigen foto

HEERENVEEN - Jan Naber volgt Ype van Woersem op als fractievoorzitter van GroenLinks in de Heerenveense gemeenteraad. Van Woersem legt per 30 mei zijn functie neer. Hij is in 2022 vol enthousiasme gestart, maar het raadswerk vraagt veel inzet en gaat ten koste van zijn privéleven.

Samen met de andere raadsleden van GroenLinks, Jan Naber en Jefrey Dekker, vormde Van Woersem na de verkiezingen een nieuwe fractie. Voor Van Woersem was de belangrijkste drijfveer voor het raadswerk een leefbare omgeving te kunnen achterlaten voor toekomstige generaties. 

Van Woersem zet zich zowel op persoonlijk vlak, als in zijn werk en in de gemeenteraad in om onze leefomgeving te beschermen tegen klimaatverandering en milieuvervuiling. Hij maakte zich hard voor alle plannen van de gemeente, naast financiën, op duurzaamheid te beoordelen. Ook heeft hij zich in de raad ingezet voor o.a. meer groen in de gemeente. Zijn motie voor vegetarisch eten als standaard haalde een meerderheid in de raad.  

Jan Naber zet de ingeslagen weg voor het realiseren van de groene en sociale punten uit het programma van GroenLinks Heerenveen graag voort. Hij staat met de GroenLinks-fractie volledig achter de  duurzaamheidsdoelen, maar ook achter de linkse, sociale idealen. Er wordt binnen de coalitie blijvend een beroep gedaan op bestaanszekerheid en solidariteit. De komende tijd gaat veel aandacht uit naar de zorg, het sociaal domein en daarmee de belangen van de meer kwetsbare inwoners van de gemeente Heerenveen. De komst van een AZC steunt GroenLinks. Het vraagt heldere keuzes, waarbij de zorgen van de inwoners serieus worden meegewogen. Daarnaast zal ook in de gemeente Heerenveen de samenwerking met de fractie van de PvdA verder vormgegeven worden. Al met al uitdagingen waar Jan Naber zich, met zijn mede-fractieleden, voor wil inzetten.

Wanneer bekend is wie de vrijgekomen raadszetel inneemt, wordt dit nader bericht.