Komt er een azc bij Rottum? Dat is na gisteravond hoogst onzeker

Door: Douwe Bijlsma Politiek
Fractievoorzitter Gerda de Vries van de FNP: "Wy binne dan ek foarnimmens om op 11 maart tsjin in azc by Rottum-East te stimmen."
Fractievoorzitter Gerda de Vries van de FNP: "Wy binne dan ek foarnimmens om op 11 maart tsjin in azc by Rottum-East te stimmen." Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

LEMMER - Na het Petear met insprekers op 17 januari werd maandagavond het Petear tussen de gemeenteraad en het college gehouden. De ruim dertig toehoorders op publieke tribune hoorden, ondanks dat er pas op 11 maart wordt gestemd, dat de meeste partijen nu al stelling namen tegen het mogelijke langdurig asielzoekerscentrum voor 450 bewoners bij Rottum-Oost.

De grootschaligheid is het grote struikelblok, de meeste raadsleden zijn voor kleinschaligere opvang van vluchtelingen. Zo opperde fractievoorzitter Koops van D66 om langdurige asielzoekerscentra in te richten in de grote kernen: Joure, Lemmer en Balk.

Bij het begin van het Petear was de FNP als grootste partij het eerst aan het woord. Fractievoorzitter Gerda de Vries: “Op 11 maart stiet op de wuklist fan de ried de lokaasjekar foar in eventueel azc Rottum-East/Hearrenfean-West. Dat duorret noch bijna 1,5 moanne en de FNP wol jûn dúdlikheid jaan.” En die gaf De Vries: “De FNP hat gjin betrouwen yn it proses en boppen dat fynt de FNP grutte azc’s net mear kinnen. Wy binne dan ek foarnimmens om op 11 maart tsjin in azc by Rottum-East te stimmen.”

“De Fryske Marren mocht derby stean”
De partij ziet een te grote invloed van de gemeente Heerenveen, waarmee het college van De Fryske Marren gezamenlijk op wil trekken bij het vestigen van het langdurige azc bij Rottum. “Yn de Ljouwerter Krante koenen wy lêze dat de ried fan Hearrenfean al begjin april besich wie mei dizze lokaasje.” Op 7 september was de informatieavond in Thialf: “der binne neffens ús saken net goed gien.” Ten eerste was plotseling de briefing openbaar, zonder dat De Fryske Marren daar vanaf wist, zei De Vries. “Struifolders wêr’t wy neat fan wisten.” Het logo van De Fryske Marren dat snel hier en daar bijgeplakt was omdat overal het logo van Heerenveen al op stond, aldus de FNP fractievoorzitter. “Al mei al krigen wy as fraksje it gefoel dat de ynformaasjejûn fan Hearrenfean wie en dat De Fryske Marren by stean mocht.”

Draagvlak kleinschalige opvang
De FNP is dus tegen een langdurig azc voor 450 bewoners bij Rottum. Wat de FNP dan wel wil? “Wy binne foarstander fan de opvang fan flechtelingen út gebieden mei oorloch en geweld en foar minsken dy’t om polityk tinken, om it geloof of geaardhyt ferfolge wurde.” De opvang moet echter wel kleinschaliger, in de lijn met onlangs aangenomen moties in de Tweede en de Eerste Kamer. “Júst foar lytsere azc’s is draachflak by de befolking. De opfang is oersichtliker en persoanliker. En makliker om lokale frijwilligers yn te skeakeljen, better foar de yntegraasje.”

Heerenveen-West al voor zomer in beeld
In het gevoel van sturing vanuit de gemeente Heerenveen, zoals door de FNP aangegeven, kon ook de VVD zich bij monde van raadslid Jos Boerland vinden. Vooral het punt dat daar voor de zomer Heerenveen-West al in beeld was, zoals de Leeuwarder Courant onlangs schreef, zat de partij dwars. “Dat betrokkenen in De Fryske Marren niet tijdig en correct zijn geïnformeerd. Dat Heerenveen al ver voor de zomer, lees april, de locatie nabij Rottum in De Fryske Marren opteerde.”

Burgemeester Fred Veenstra geeft in een reactie aan dat DFM pas in de loop van mei vorig jaar contact heeft gezocht met Heerenveen, nadat op basis van de opdracht van de raad onder andere de locatie bij Rottum naar voren was gekomen. “Hoe daar al of niet ambtelijk of bestuurlijk eerder over na is gedacht dat zult u toch aan de mensen in Heerenveen moeten vragen. Want dat weet ik niet en daar ga ik niet over.”

Haast met alternatief plan, indien nodig
Met de FNP, VVD en D66 spraken ook de Burgerpartij, KFM, FvD en CU zich uit tegen de beoogde locatie Rottum-Oost. Tot de stemming is er echter nog alle ruimte voor partijen om via amendementen met aangepaste voorstellen te komen. Daarmee komt er pas 11 maart definitief duidelijkheid over het plan.

Mocht de gemeenteraad van De Fryske Marren tegenstemmen, dan zal er volgens burgemeester Veenstra wel haast moeten worden gemaakt. “Op korte termijn hebben we geen probleem. Tot en met oktober 2026, dan gaat azc Balk dicht, voldoen wij aan de gestelde normen.”

Met de spreidingswet heeft ook De Fryske Marren echter wel een opgave gaf Veenstra aan. Volgens de burgemeester zal de gemeente zo’n 300 mensen op moeten vangen. “Dus op het moment dat het plan voor Heerenveen-West niet doorgaat en we naderen oktober 2026, dan moeten we serieus na gaan denken over alternatieven. Voor besluitvorming over het plan tot aan realisatie heb je minimaal 3 jaar nodig. Het is minder dan drie jaar tot oktober 2026. Als de raad hier nee tegen zegt dan moeten we gisteren beginnen met een alternatief plan.”

Verbazing
Burgemeester Fred Veenstra is verbaasd over de kritiek vanuit de gemeenteraad: “Ik ben aan de slag gegaan met de opdracht die de raad in april vorig jaar aan het college gegeven heeft. De raad gaf aan ga maar op zoek naar een locatie waar het kan. We hebben een heleboel locaties bekeken en dit was de locatie die eruit kwam, conform de opdracht.”

Het Petear in De Hege Fonnen in Lemmer.
Burgemeester Fred Veenstra aan het woord.