Raadsleden Heerenveen branden zich niet aan azc-locatie: wethouder weer aan zet

Algemeen
Afbeelding

HEERENVEEN - Het college van de gemeente Heerenveen moet met een nieuw plan komen voor de locaties van asielzoekerscentra. Dat vindt een grote meerderheid van de gemeenteraad.

Heerenveen-West, waar eerder sprake van was, is geen optie en mag ook niet opnieuw onderzocht worden, zegt de raad. Het plan om ook Heerenveen-Noordoost uit te sluiten als locatie kreeg geen meerderheid. De raad wil alle andere opties openhouden voor de komst van asielzoekerscentra.

Weerstand van omwonenden

Heerenveen-West was de voorkeurslocatie. In samenwerking met gemeente De Fryske Marren moest daar (officieel op het grondgebied van Rottum, maar vlak naast Heerenveen) een azc komen voor 450 asielzoekers. Daarop kwam veel weerstand van omwonenden. De raad van De Fryske Marren nam daarom eerder al afscheid van deze locatie.

Het moet kleinschalig

Dat maakte het makkelijk voor de raad van Heerenveen. Daar waren ze ook niet gelukkig met de locatie aan de westkant. Omdat de raad niet tegen de komst van asielzoekers is, moet er nu worden gezocht naar een oplosing. Dat zou kunnen in de vorm van kleinschalige opvang. Dat past ook bij het aantal asielzoekers dat volgend de spreidingswet opgevangen moet worden. Voor de gemeente Heerenveen zijn dat er 277. 

De vraag die nu beantwoord moet worden, is waar er naar een locatie gezocht moet worden. De partijen Heerenveen Lokaal en Gemeentebelangen Heerenveen willen twee locaties in ieder geval niet: die in West en die in Noordoost. Die laatste omdat in de week een GGZ-instelling zit, een ziekenhuis en opvang van Oekraïense vluchtelingen. Beide partijen willen ook dat er eerst goed gesproken wordt met de buurt voordat er een definitief besluit genomen wordt over de komst van een azc. “Wij hechten aan transparantie en participatie van tevoren”, zegt fractievoorzitter Age Hartsuiker van Heerenveen Lokaal. De FNP ziet het liefst een wissellocatie: elke drie jaar een andere plek.

Nieuw uitstel

Een meerderheid in de raad wil dat het college van burgemeester en wethouders komt met een nieuw voorstel. Het moet dan gaan om op zijn minst twee locaties. Alle locaties behalve Heerenveen-West zijn bespreekbaar, er moet alleen wel goed rekening worden gehouden met de druk die opvang legt op een dorp of wijk,