Gemeente Heerenveen corrigeert fout onterecht geïnde parkeergelden

Algemeen
Foto: Dennis Stoelwinder
Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten over te gaan tot terugbetaling van onterecht geïnde parkeergelden. 

Met ingang van 2022 is het tijdvak voor betaald parkeren in Heerenveen verlengd op werkdagen (behalve donderdag) van 18.00 naar 20.00 uur en op zaterdag van 17.00 naar 20.00 uur. Maar door een fout is deze aanpassing niet formeel door het college vastgesteld en gepubliceerd.

Wethouder Jelle Zoetendal: “We zijn tot de ontdekking gekomen dat we hierin een procedurele fout hebben gemaakt. Dit hebben we zo snel als mogelijk hersteld. Daarbij is het niet meer dan passend om de niet rechtmatig gevorderde gelden terug te betalen. Het college zal op korte termijn bericht doen over hoe het terugbetalen verloopt”.

Verlenging parkeertijden

Op 8 juli 2021 is bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2021 door de gemeenteraad besloten de tijden voor betaald parkeren met ingang van 2022 te verlengen.

Bezoekers van het centrum van Heerenveen moesten op werkdagen daarom twee uren extra betalen voor parkeren. Op de zaterdag ging het om drie extra uren betaald parkeren. Op zondag en donderdag (koopavond) zijn de tijden ongewijzigd gebleven.

Niet rechtmatig

Om die wijziging mogelijk te maken moest het college van B&W het aanwijzingsbesluit, met daarin de wijziging van eindtijd voor parkeren vaststellen en daarna publiceren in het Gemeenteblad. Dit is niet gebeurd waardoor de wijziging niet rechtmatig is.

Vanaf 15 maart wél langer betaald parkeren

Het college heeft het aanwijzingsbesluit inmiddels vastgesteld. Daarmee is de gemaakte fout hersteld. De verlenging van de parkeertijden is op 14 maart gepubliceerd. Vanaf woensdag 15 maart 2023 zijn de nieuwe tijden voor betaald parkeren definitief in gegaan.

Terugbetaling

Het college besluit op korte termijn over een uitwerking voor de teruggave van de onterecht betaalde tickets en opgelegde naheffingen. Daarover volgt een bericht.