Odensehuis Heerenveen: ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun partner

Algemeen
Foto: RicardoVeenMedia
Foto: RicardoVeenMedia

In 2020 is het Odensehuis gestart in Heerenveen, dinsdag 29 november vond er een heropening plaats op een nieuwe locatie aan de Roerdomplaan 38 . Het Odensehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek (inloophuis) voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Familie, vrienden en belangstellenden zijn er welkom.  (Ook mensen met een “niet pluis gevoel” zijn welkom om hun zorg te delen of informatie in te winnen).

Het is een plek waar je respect vindt en bovenal jezelf mag zijn, waar je terecht kunt voor informatie/advies. 

Een bezoek aan een Odensehuis kan helpen dat mensen met dementie langer thuis kunnen wonen en ondersteunt hun naasten daarbij. We willen dat mensen met dementie blijven meedoen in de samenleving.

Het Odensehuis is een plek waar je onder de mensen bent, sociale contacten vindt en activiteiten onderneemt die passen bij jouw behoeften. Niets moet. Eigen regie is belangrijk.
In het Odensehuis is iedereen gelijk, mensen komen en gaan wanneer zij willen, dit kan zijn om een krant te lezen, muziek te luisteren, maar ook om gezellig een potje te biljarten. ‘Ik kan er zelf niets van, maar het wordt mij nu geleerd door onze bezoekers.’ verteld Rinske.

Er is gelukkig de laatste tijd veel aandacht in de media voor dementie. We weten de feiten. De kans is 1 op 5 dat iemand in zijn leven te maken krijgt met dementie. Maar wat als je hiermee te maken krijgt in je omgeving? Helaas is er nog niet zoveel bekendheid voor het Odensehuis. Terwijl dat juist een laagdrempelige plek is om mensen te ontmoeten. Dementie heeft veel impact op het gezin, het is fijn dat je dan weet dat je ergens terecht kunt waar je met lotgenoten/mantelzorger of professionals in contact kunt komen, verteld Rinske Sieswerda. Zij is coördinator van  Odensehuis Heerenveen. Het is belangrijk dat wij een veilige plek bieden voor onze bezoekers en mantelzorgers.

Er zijn ondertussen 7 Odensehuizen in Friesland; Drachten, Leeuwarden, Heerenveen, Burgum, Gorredijk, Beetsterzwaag en Bolsward.

Er is geen diagnose, indicatie of doorverwijzing nodig. Kom vrijblijvend binnen lopen. De koffie/thee staat klaar en er is altijd een luisterend oor. Je bent welkom.

Ook enthousiaste mensen, jong/oud zijn welkom om hun talenten met ons te delen, zang, muziekinstrumenten, vertellers, bewegen, creatief etc. 

Foto: RicardoVeenMedia
Foto: RicardoVeenMedia
Foto: RicardoVeenMedia