Inloopbijeenkomst over AZC Heerenveen-West druk bezocht

Algemeen
Afbeelding

HEERENVEEN - De komst van een mogelijk azc bij Heerenveen-West zorgt al sinds de zomer voor ophef bij omwonenden van Heerenveen, Rottum en Oudehaske. 

Er is een petitie opgezet, er zijn protestborden langs de kant van de wegen geplaatst en flyers uitgedeeld rond het gebied.

Omwonenden vinden dat ze niet óf te laat op de hoogte zijn gebracht van de nieuwe plannen van de gemeente De Fryske Marren en Heerenveen voor een mogelijk azc in het buitengebied. Donderdagavond was er een inloopbijeenkomst in ijsstadion Thialf voor omwonenden. Deze bijeenkomst werd druk bezocht. Honderden mensen kwamen naar Thialf om hun stem te laten horen. Met diverse spandoeken werd duidelijk gemaakt dat niet iedereen zit te wachten op een AZC.
 
Alle politieke partijen uit de gemeente Heerenveen en De Fryske Marren waren vertegenwoordigd. Ook burgemeester Tjeerd van der Zwan was aanwezig om het gesprek aan te gaan. Veel omwonenden  geven aan dat er veel onduidelijkheid is over het aantal asielzoekers die op de locatie mogelijk worden opgevangen. Volgens hen zijn er verschillende aantallen genoemd. Daardoor bekruipt de omwonenden het gevoel dat het wel eens een groot azc kan worden, met meer dan 450 bewoners. Dat vinden geen goed idee. 
 
De inloopbijeenkomst in Thialf is bedoeld om omwonenden naar hun reactie en advies te vragen en mee te laten denken over de locatie Heerenveen-West. Er is in dit proces niet gekozen voor een draagvlakonderzoek, maar is de inloopbijeenkomst ‘een andere vorm van participatie’.
 
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft beide gemeenten gevraagd na te denken over een opvangplek voor ongeveer 450 asielzoekers per gemeente. Na een locatieonderzoek van de gemeente De Fryske Marren bleek dat Heerenveen-West het meest geschikt is. Dat stuk grondgebied hoort bij de gemeente De Fryske Marren en ligt aan de overkant van de Engelenvaart, tussen de wijk de Greiden en het dorp Rottum.

Het locatie onderzoek is op dit moment niet openbaar, waardoor onduidelijk is welke andere locaties zijn onderzocht en afgevallen. De gemeente Heerenveen heeft drie mogelijk geschikte locaties gevonden; Noardoost, Noordplot en Heerenveen Plantsoen. Op verzoek van de gemeente De Fryske Marren kwam daar de locatie Heerenveen-West bij, zo schrijft de gemeente Heerenveen in een brief op 17 juli aan haar inwoners.
 
Veel inwoners in de omgeving zijn verenigd in de Stichting Leefbaarheid Rottum, Oudehaske, De Greiden, De Heide e.o. De stichting vertegenwoordigd de omwonenden, Via social media, een petitie en protestborden laten zij hun stem horen. Er staan inmiddels een flink aantal protestborden met hierop de oproep om de petitie te tekenen. Vertegenwoordigers van de stichting waren donderdagavond ook vertegenwoordigd bij de inloopbijeenkomst in Thialf. 
 
COA geeft duidelijkheid over aantal asielzoekers 
 
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft duidelijkheid gegeven over het aantal asielzoekers dat moet worden opgevangen op de locatie Heerenveen-West, waar mogelijk een azc komt. Het gaat om minimaal 450 mensen en maximaal 600, zei regiomanager Corina Deekens donderdagavond op een inloopbijeenkomst in Thialf.
 
‘Voor de locatie Heerenveen-West gaat het om minimaal 450 mensen en maximaal 600 mensen’, geeft locatiemanager Corina Deekens duidelijkheid. ‘Veel mensen vinden dat wel heel veel. Ze zien dat aantal liever verdeeld worden over meerdere kleinschalige locaties. Maar gezien de manier waarop wij gefinancierd worden, is dat gewoon te duur.

Het COA is niet bang dat het draagvlak van burgers onder zal gaan door de grootschaligheid van de mogelijke opvang. ‘In Sneek worden 600 mensen opgevangen, in Drachten ook. De opvang in Balk is voor 500 mensen en dat gaat eigenlijk overal goed. Maar ik begrijp de gevoelens van de mensen wel heel goed, laat dat duidelijk zijn.’

Besluit 

De locatie voor een mogelijk azc bij Heerenveen-West moet nog in de gemeenteraden besproken worden. De raad van De Fryske Marren neemt op 18 oktober een definitief besluit over het azc, die van Heerenveen een dag later.
 
 
 
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding