Subsidies voor aanleg meer groen en opvang regenwater

Algemeen
Afbeelding

HEERENVEEN - Inwoners en bedrijven in de gemeente Heerenveen kunnen net als in 2021 en 2022 ook in 2023 een subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater. 

De gemeente stimuleert hiermee maatregelen tegen de gevolgen van extreem droog en nat weer. Extra subsidie is mogelijk wanneer er wordt gekozen voor toepassing van inheemse of insectvriendelijke beplanting.

Het vergroenen van tuinen of daken. De regenpijp afkoppelen van het riool. Regenwater opvangen en (her)gebruiken. Huiseigenaren, huurders en bedrijven in de gemeente Heerenveen kunnen hier ook in 2023 de subsidie ‘Groener (be)loont’ voor gebruiken. En dat is nodig, want de gemeente kan niet alles zelf. “Langdurige droogte en extreem natte weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Daarom is het van belang dat we onze leefomgeving klimaatbestendig inrichten. Met deze subsidie kunnen we er samen voor zorgen dat onze omgeving beter bestand is tegen het veranderende klimaat”, legt Gerrie Rozema, wethouder Klimaatadaptatie, uit.

Minder overlast

Extra groen en het opvangen van regenwater zijn belangrijk. Hoe meer regenwater bij hevige buien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast of waterschade er ontstaat.  Daarnaast raakt het riool minder snel overbelast bij een hoosbui. Ook neemt ‘groen’ goed water op en zorgt het voor verkoeling in hete zomers. “Daarnaast kunnen we op deze manier de biodiversiteit in onze gemeente optimaliseren. Want meer ‘groen’ zorgt voor het aantrekken van meer insecten en vogels”, vervolgt Gerrie Rozema. “Zeker met de extra subsidie voor inheemse of insectvriendelijke beplanting kunnen we dit jaar weer een hele mooie stap maken!”

Zes subsidiemaatregelen voor bedrijven en particulieren bestaande bouw

De ‘Groener (be)loont’ subsidie geldt voor zes maatregelen:

1.       Aanleg groen dak

2.       Aanleg groene wand met infiltratiesysteem

3.       Aanleg regenwatergebruik-installatie

4.       Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding

5.       Afkoppelen regenpijp van het riool

6.       Aansluiten regenton, regenwater opvang- of infiltratiemodule

In 2022 is door veel inwoners gebruik gemaakt van de subsidieregeling. Voor 2023 is er daarom weer € 100.000,- beschikbaar gesteld: € 70.000,- voor de eerste drie maatregelen. Deze gelden voor particulieren en bedrijven en moeten vooraf worden aangevraagd. De overige € 30.000,- is bestemd voor de laatste drie. Deze maatregelen zijn voor particulieren en kunnen achteraf aangevraagd worden. Het gaat om verbeteringen van de bestaande situatie, nieuwbouwprojecten worden niet gesubsidieerd. Meer informatie is te vinden op: www.eenvooreengroener.nl/groenerbeloont.