Vogelwachters Dylan en Mike zetten zich in voor uilenstand in Heerenveen

HEERENVEEN - In de Le Roy tuin in Heerenveen-midden zijn Dylan Groenhof (26) en Mike van der Schaaf (27) (verantwoordelijk voor de nestkasten die hier hangen.

Deze worden jaarlijks gecontroleerd. De vogelstand in de Le Roy tuin is de afgelopen acht jaar flink achteruit gegaan, volgens Dylan. “Dit heeft alles te maken met de diverse bouwprojecten in de omgeving. Hierdoor zijn veel vogelsoorten bijna of geheel vertrokken. Daarnaast zijn er in het voorjaar diverse broedplekken verloren gegaan na een snoeiactie van de gemeente. Het zou mooi wezen als de gemeente dit gaat compenseren door op de kale plekken die na het snoeien zijn ontstaan weer struiken te planten. Je krijgt dan weer meer natuurlijke broedplekken. De Le Roy tuin is een ideale plek voor vele soorten vogels.”

Hun  liefde voor vogels en de natuur zorgde ervoor dat Dylan Groenhof en zijn maat Mike van der Schaaf enkele jaren geleden lid werden van de Vogelwacht Heerenveen. Samen liepen de jongemannen in een stuk land nabij Oranjewoud toen zij werden aangesproken door twee mannen. “Wij waren toen op zoek naar nesten van weidevogels. Het stuk land waar we liepen was schijnbaar verboden terrein. We hebben een goed gesprek gevoerd en onze interesse in vogels kenbaar gemaakt. Het balletje is toen gaan rollen.” Nu mogen beide mannen in veel gebieden in en rond Heerenveen de vogelstand in de gaten houden. Daarnaast doen ze een stukje nazorg tijdens het broedseizoen van de Kievit.

45 kerkuilenkasten

Als je Mike en Dylan vraagt naar hun favoriete vogelsoort, dan hoor je ze in koor roepen: “Uilen!” Dylan heeft zelfs een uil op zijn onderarm laten tatoeëren. “Ja, de uil is gewoon een heel bijzondere vogel”, zegt Dylan. “Mike en ik zitten ook in een uilenwerkgroep. Dit is een gecombineerde groep van de Vogelwacht Heerenveen en Vogelwacht Sint Johannesga-Rotsterhaule een omstreken. Gezamenlijk houden wij de kerkuilenstand in de omgeving in de gaten.”

Het team, naast Groenhof en Van der Schaaf bestaande uit Johannes van Stralen, Jens Tamminga en André de Jager en Dylan, was onlangs gezamenlijk actief. Door het afgelopen seizoen heen heeft het team gefaseerd 45 kerkuilenkasten gecontroleerd en opgeknapt. De uilenwerkgroep begon dit jaar met een oude adressenlijst van de kerkuilenstichting. Hierop stonden 25 potentiële nestkastlocaties. Gedurende het jaar kwamen zij erachter dat bij sommige adressen de nestkast (of de hele boerderij) niet meer bestond. Op andere adressen waren de kasten nog gewoon aanwezig. “De langst hangende nestkast hangt al sinds 1985!”, vertelt Mike. “Het algemene beeld is dat er de afgelopen vijf jaar niet of nauwelijks naar de nestkasten is omgekeken om verschillende begrijpelijke redenen. Als team vinden we dit zonde en hebben we gemeend dit kerkuilenproject nieuw leven in te blazen. We hebben op alle adressen de nestkasten inmiddels schoongemaakt. Vele emmers uilenballen, takken en steenmarterstront, en zo nu en dan een dode uil en andere spul hebben we kunnen verwijderen. De uilen kunnen 2021 het broedseizoen in schone kasten beginnen. Een overvolle nestkast schoonmaken is geen fijn klusje, maar het moet wel gebeuren. Een te volle kast levert gevaar op voor de jonge uilskuikens.”

Geen best jaar

Het uilenbroedseizoen was in 2020, in vergelijking met 2019, geen best jaar, volgens beide mannen. De muizenpopulatie, waar de kerkuil zo van afhankelijk is, kelderde drastisch begin dit jaar. Hierdoor was er minder voedselaanbod voor de kerkuilen. Het gevolg was dat de legsels klein waren en het aantal uitvliegende jongen bij de meeste nesten drie kuikens of minder was. De vogelwachters hopen op een beter seizoen in 2021.

Op diverse plaatsen in Oranjewoud en Heerenveen worden binnenkort zeven nieuwe uilenkasten opgehangen. Deze kasten zijn voornamelijk bedoeld voor de bosuil. De kasten zijn gemaakt door Ruurd Haakma uit Jonkersland. Mike van der Schaaf: “Wij hebben de kasten inmiddels voorzien van camouflagekleuren, zodat deze minder goed opvallen. De kasten worden op vier meter hoogte opgehangen. Op deze hoogte kunnen nieuwsgierigen er niet bij.”

Ransuilen

Dylan houdt in Heerenveen de ransuilenstand ook bij. Hij neemt me mee naar een niet nader te noemen plek in Heerenveen. Dylan: “Hier zitten enkele tientallen ransuilen. Kijk, zie je die uilenballen en poep liggen, daar onder die boom? Ga maar onder die boom staan en kijk omhoog!” Voor mij gaat hier een compleet nieuwe wereld open. Maar liefst negen ransuilen zitten gebroederlijk bij elkaar in de boom. Nieuwsgierig kijken ze naar beneden. Even verderop zit een viertal ransuilen in een boom op het erf van een woning. “Het lijkt misschien vreemd zo in de bebouwde kom, maar deze uilen hebben hier in de omgeving alles wat zij nodig hebben. Anders zouden de vogels hier niet in grote getale zitten”, legt Dylan uit.

De buurtbewoners weten dat de ransuilen er zijn. Toch willen Dylan en Mike de locatie niet in deze krant prijsgeven. “Het trekt dan te veel mensen en die kunnen de vogels storen. Dat is iets wat we absoluut niet willen”, legt Dylan uit.

Overigens kosten de nieuwe uilenkasten natuurlijk geld. De Vogelwacht staat dan ook open voor donaties van vogelliefhebbers, laten beide vogelwachters tot slot nog even weten. Deze donaties worden gebruikt voor het realiseren van uilenkasten en nestkasten.

Door: Dennis Stoelwinder
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden