Verbod op demonstraties met landbouwvoertuigen niet verlengd

Foto: Dennis Stoelwinder

FRYSLAN - Het verbod om met trekkers te demonstreren wordt in de Veiligheidsregio’s Drenthe, Groningen en Fryslân niet verlengd.

De voorzitters van de drie veiligheidsregio’s gaan er naar aanleiding van gesprekken met Farmers Defence Force en andere boerenorganisaties van uit dat eventuele nieuwe demonstraties worden aangemeld, zodat er gelegenheid is om ze op veiligheid en openbare orde te beoordelen.

Mocht blijken dat demonstraties niet worden gemeld en daardoor afspraken niet kunnen worden gemaakt, dan zullen de voorzitters van de veiligheidsregio’s opnieuw maatregelen nemen. Dat gebeurt ook als gemaakte afspraken worden geschonden. 

De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben steeds benadrukt dat door iedereen, dus ook groepen boeren, gebruik kan worden gemaakt van het demonstratierecht zolang dat op een veilige en verantwoorde manier gebeurt.

Jeroen Gebben, plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Fryslân: “Het niet verlengen van het verbod is geen vrijbrief voor blokkades met landbouwvoertuigen of voor ander onveilig gedrag. De bestaande wettelijke regels blijven van kracht. Aan de veiligheid bij demonstraties wordt niet getornd. Hierover heb ik ook overleg gehad met de Friese burgemeesters. Met een vertegenwoordiging van de Friese boeren hebben we afgesproken dat zij demonstraties minimaal 12 uur vooraf melden aan het bevoegd gezag.”

De afgelopen periode leidden demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken in Noord-Nederland tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden