Storing in Weidlânsbrug Akkrum

AKKRUM - Pleziervaarders die door Akkrum willen varen, moeten er rekening mee houden dat de Weidlânsbrug niet kan worden gebruikt. Er is een technische storing. 

De Weidlânsbrug ligt in de Leppedyk in Akkrum.

Boten met een doorvaarhoogte hoger dan 1,11 meter + streefpeil moeten omvaren. De verwachting is dat de brug minimaal een week niet kan worden bediend.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden