Provincie wil in gesprek met Arriva over tijdelijk bus-concessie voor 2022-2024

HEERENVEEN - De provincie Fryslân wil met busvervoerder Arriva in gesprek over een tijdelijk busconcessie voor de periode 20222024. 

De provincie zou eigenlijk beginnen met een open aanbestedingsprocedure voor de komende tien jaar, maar ziet daar vanwege de coronacrisis nu vanaf.

Omdat busbedrijven dit jaar de helft minder reizigers hebben is het voor hen lastig een goed aanbod te doen. "De bedrijven zijn nu heel kwetsbaar. Ik wil voorkomen dat we gedwongen zijn om met een bedrijf in zee te gaan op basis van een slecht bod, want dan hebben we daar wel tien jaar last van."

Gedeputeerde Avine Fokkens kiest er daarom voor om met Arriva, de huidige busvervoerder, in gesprek te gaan over een overbruggingsconcessie van twee jaar. Fokkens hoopt dat tegen die tijd de coronacrisis definitief over is en dat er weer 'normale' reizigerspatronen en -aantallen zijn, die als basis kunnen dienen voor een nieuwe concessie van tien jaar.

Uitgangspunt voor de noodconcessie is het behouden van de bestaande buslijnen en dienstverleningen, zoals dat vastligt in de nota van Uitgangspunten. "Bereikbaarheid van de kernen op het platteland blijft het uitgangspunt. Het kan wel betekenen dat we in sommige gevallen maatwerk moeten leveren als er bijvoorbeeld structureel minder dan vier passagiers in een lijnbus zitten." In het geval dat het toch nodig is om af te wijken van de uitganspunten, zal Fokkens dat eerst voorleggen aan Provinciale Staten.