Miranda Werkman presenteert online café ‘Leve de vereniging’ op 29 maart

Foto: Omrop Fryslân

HEERENVEEN - Op maandagavond 29 maart organiseren Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk het online café over de toekomst van verenigingen in Fryslân. 

Dit online café is de aanzet om na te denken over een krachtig en vitaal verenigingsleven en tevens de start van de campagne “Leve de Vereniging”.

Fryslân kent een rijk verenigingsleven, maar er zijn ook zorgen. Verenigingen worstelen met het werven én behouden van vrijwilligers en leden. Het is lastig om bestuursfuncties te vervullen. Mensen willen zich wel inspannen voor een vereniging, maar willen niet meer jaren vastzitten aan een bepaalde functie. Het ledenbestand, maar ook de vrijwilligers vergrijzen en verenigingen vinden het lastig om jongeren aan zich te binden. Is de vereniging nog wel van deze tijd en hoe kunnen we het verenigingsleven een nieuwe impuls geven? Is het tijd voor de vereniging 2.0?

Hierover gaan we in gesprek tijdens het online café met verenigingen vanuit de sport-, kunst- en cultuursector en verenigingen voor het welzijn en het algemeen belang, zoals dorpsbelangen.
Daniel Klijn, organisatieadviseur en grondlegger van Besturen met een Visieneemt ons mee in zijn visie op de toekomst. De uitzending wordt gepresenteerd door Miranda Werkman.

Aanmelden
Verenigingen vanuit de sport-, kunst- en cultuursector en verenigingen voor het welzijn en het algemeen belang, zoals dorpsbelangen kunnen zich tot 22 maart kosteloos aanmelden via: https://www.doarpswurk.frl/agenda-item/lang-leve-de-vereniging/
Het online café start om 20.00 uur en eindigt rond +/- 21.30 uur. Aangemelde verenigingen ontvangen van tevoren een link om deel te nemen.