Kabinet maakkt 3 miljard vrij voor Lelylijn

HEERENVEEN - Uit de plannen van de nieuwe regering, die woensdagmiddag zijn gepresenteerd in Den Haag, blijkt dat er 3 miljard wordt vrijgemaakt voor de aanleg van de Lelylijn.

Er worden fondsen gereserveerd om, met financiering uit de regio en Europees geld, de Lelylijn aan te leggen. Het gaat in totaal om een bedrag van zo'n drie miljard euro.

De komende periode moet worden bekeken hoe de lijn, als onderdeel van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan de economie van het noorden van Nederland, de bereikbaarheid van nieuw te ontwikkelen gebieden en betere treinverbindingen met het noorden van Duitsland.

De tekst zoals die in het regeerakkoord staat:

We reserveren middelen om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. De komende periode werken we uit hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland.