Inbraakpreventie-actie tijdens European Focus day

HEERENVEEN - Op 21 oktober 2020 vond  de jaarlijks terugkerende European Focus day plaats in Europa.

Dit is een dag waar in samenwerkingsverbanden aandacht wordt besteed aan het terugdringen van inbraken. De focus ligt daarbij voornamelijk op preventie, het voorkomen van inbraak. Diverse landen in Europa werken mee aan deze dag.  

Ook in Nederland wordt hier aandacht aan besteed en is het tevens de start van het Donkere Dagen Offensief ( DDO).

In samenwerking met het CCV( Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) en het Politiekeurmerk Veilig Wonen(PKVW) heeft ook politie Nederland zijn steentje bij gedragen aan deze dag.

Politie team Zuid Oost Friesland, zijn, in de gemeenten  Heerenveen, Ooststellingwerf en Weststellingwerf, ook op pad geweest in het kader van deze focus dag. Daarbij lag ook het speerpunt op preventie.

,,Gedurende de actie waren wij online, op onze Instagram  politiezuidoostfryslan. aanwezig, lieten zien waar wij mee bezig waren en konden mensen ons vragen stellen. Hier werd veel gebruik van gemaakt en er kwamen veel reacties. In het kader van het mobiel banditisme, waarbij inbrekers van elders komen, rondrijden, gelegenheid zoeken en toe slaan, werden er verkeerscontroles opgezet. Daarbij  werden voertuigen  gecontroleerd en inzittenden aangesproken en gevraagd naar de reden van hun aanwezigheid /bezoek in ons verzorgingsgebied. Collega’s van de politie, gingen samen met de BOA’s van Handhaving gemeente Heerenveen, de wijken en dorpen  in. Er kwamen meerdere voorbeelden voorbij, hoe het dus niet moet" laat wijkagent Jan Graafstra weten. 

Hieronder een opsomming van de geconstateerde feiten;

-Briefje op de voordeur; Ik ben er even niet, maar ik ben te bereiken op telefoonnummer……….

-Voordeur die niet goed afgesloten was en op een kier stond. Bewoners wel thuis, maar waren niet bewust dat de deur nog op stond. Hierop werden zij dus geattendeerd.

-Bewoners  niet thuis, maar trap naast de woning, onder een balkon waarvan de deur gedeeltelijk open stond.

-Diverse woningen donker, geen verlichting aan

-meerdere woningen wel verlichting branden, maar van buiten waar te nemen dat er kennelijk niemand

 aanwezig   was

- kostbaarheden,  in de woning  onder andere laptops op tafel, vanaf straat duidelijk  zichtbaar

Er werden tijdens de actiedag diverse gesprekken gevoerd met  bewoners, voorbijgangers, mensen die honden uit lieten. Daarbij werden folders uitgereikt en het gesprek aan gegaan over wat is verdachte gedrag, hoe kan ik inbraken voorkomen en hoe zorg ik dat mijn woning bij afwezigheid er toch bewoond uit ziet.

Aan honden-uitlaters werd onder andere  gevraagd alert te zijn tijdens hun wandeling en bij verdachte omstandigheden of personen hen aan te spreken of anders de politie te bellen. Als attentie kregen zij een reflecterende halsband, met opschrift politie, voor hun hond. Dit werd zeer op prijs gesteld, zeker door de viervoeter.

Prijsvraag

Via Instagram van de politie Zuidoost Friesland  kwamen vele enthousiaste reactie van hondenbezitters dat zij graag ook een halsband wilden. Daarom heeft de politie besloten een prijsvraag uit te schrijven, waarbij de hondenbezitter met de meest originele foto van hun hond als speurder of als politie hond uitgedost, een halsband kan winnen. Uit de ingezonden foto’s maken medewerkers van het team Heerenveen een selectie en deze zullen met een halsband van de politie voor hun trouwe viervoeter worden beloond,

Foto’s kunnen worden ingezonden via Instagram politiezuidoostfryslan.

Men kan de foto via een zgn DM (direct Message) insturen of de politie taggen als men de foto plaats op hun eigen pagina. Sluitingsdatum om uw foto in te zenden of aan te melden is 1 november 2020.De winnaars krijgen via een direct message bericht van ons.

De boodschap is dus:

De politie kan het niet alleen.

Wij hebben zeker de oplettendheid van de burger nodig.

Sociale controle en preventie kan voorkomen dat men het slachtoffer wordt van een inbraak.

Bij onraad of verdachte omstandigheden, bel 112, daar pak je ook daders mee!

Voor meer informatie kunt u kijken op

 www.politiekeurmerk.nl en www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Voor vragen, neem contact op met uw wijkagent. Deze is te vinden op de site van de politie Nederland,

www.politie.nl
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden