Grote energielabel-verbetering huizen Friesland

Foto Vattenfall

FRYSLÂN - In 2015 zijn er voorlopige energielabels vastgesteld voor woningen in Friesland. Bij 48,5 procent daarvan is het definitieve energielabel gunstiger dan destijds.

Bij ruim 1 op de 4 woningen is zelfs minstens twee labelniveaus vooruitgang geboekt. Gemiddeld verbeterde het Friese energielabel van D naar C. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Vattenfall, op basis van RVO en EP-online data.

Van label D naar C
Er werd voor ruim 158.000 Friese woningen een vergelijking van het voorlopige en later definitieve energielabel gemaakt. De meeste Friese woningen blijken verbeterd te zijn van label C naar B (10.869 keer), maar ook een ophoging van B naar A (8.871 keer) en van C naar A (7.302 keer) werd werd vaak geregistreerd. Gemiddeld verbeterde het energielabel in Friesland van D naar C.

Harlingen energiezuinigst
In de gemeente Harlingen zijn momenteel de meest energiezuinige woningen te vinden van Friesland. Ook op Vlieland zijn huizen relatief duurzaam. In beiden gemeenten hebben woningen gemiddeld definitief energielabel B.

Verbetering noodzakelijk
Om de doelen van het Klimaatakkoord van 2019 te halen, moeten in 2030 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. Daarbij hoort dan ook een verbetering van het energielabel.