Gemeente Heerenveen en BUITENgewoon De Greiden starten 'Walk in the park' project

HEERENVEEN - Wat eind februari 2017 begon als een democratisch experiment met een bewonersforum in Heerenveen heeft geresulteerd in een actieve wijkvereniging ‘BUITENgewoon de Greiden’ met mooie plannen door en voor de inwoners van de wijk. 

Op diverse momenten zijn de inwoners van de wijk De Greiden de afgelopen twee jaren uitgenodigd geweest om mee te kunnen denken over een aantal zaken die in deze wijk verbeterd of aangepakt konden worden.

Hierbij verleent onder andere de gemeente Heerenveen ondersteuning en heeft de planologe en speelruimtespecialiste Elske Oost van OBB Ingenieurs op doeltreffende wijze de uitkomst van de ideeën en plannen samengevat. Dit resulteerde in de ‘Buurtkansenkaart’. De inwoners hebben de mogelijkheid gehad om hun inbreng op diverse momenten kenbaar te maken.

Zo was er bijvoorbeeld een grote meeting in wijkcentrum De As in 2019 en in februari 2020 zijn er informatie- en meedenkavonden voor de bewoners gehouden. Huis-aan-huis zijn toen uitnodigingen verspreid en dit is ook op social media en in de krant kenbaar gemaakt. Op deze inspraakavond werden een aantal kernvragen geformuleerd om gezamenlijk over na te denken, zoals: wat is er voor nodig dat we het ontmoeten bevorderen in de wijk De Greiden?; wat is er voor nodig dat de centrale speeltuin blijft bestaan en nog beter gaat functioneren?; wat is er voor nodig dat we het bewegen in de wijk de Greiden bevorderen?

SPELEN VLAK BIJ HUIS

Voor jonge kinderen is het fijn om vlak bij huis te spelen. De inrichting van de speelplekken sluit niet altijd aan bij de behoefte van de wijkbewoners. Uit het onderzoek bleek dat een derde van de inwoners van De Greiden aangaf overlast te ervaren van de speelplek bij hun huis. Ook is een enquête onder schoolkinderen heel verrassend en verhelderend geweest.

Eind oktober zal het wijkbeheer beginnen met het noodzakelijk kappen van enkele zieke bomen in de groenstrook aan de Wiekslag om deze locatie uiteindelijk tot een parkje te transformeren.

In het voorjaar volgen de vervolgstappen. Een en ander past in het ambitieuze concept van ‘BUITENontmoeten & BUITENbewegen’ en de locatie is in overeenstemming met het idee om een ‘centraal lint’ door de wijk heen te creëren in het licht van het ‘Family Fitness Park’ concept: een ‘beweegtuin’ nabij het verzorgingstehuis Coornhert State, een trimroute waarvan een deel door het Kattebos, spelen op schoolpleinen, verbeterde speelplekken en de grote veilige en uitdagende ‘speeltuin De Greiden’ moeten mede zorgen voor een sociaal en vitaal leven in de wijk De Greiden.

INCLUSIEF

En daarbij wordt door verschillende organisaties en instellingen momenteel ook gekeken om de locaties ‘inclusief’ te maken voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

“Na alle maanden van ophalen van ideeën en plannen is het nu tijd om deze ten uitvoer te brengen. De publicatie van de Buurtkansenkaart op onder andere maakhet. nl heeft ons uiteraard niet alleen positieve reacties opgeleverd”, laat Anton Melein van BUITENgewoon De Greiden weten. “Zo zijn er bijvoorbeeld inwoners die vinden dat de mensen maar moeten gaan sporten/ bewegen in de sportschool. Daar zijn wij het niet mee eens. Wij denken juist dat door het buitenspelen en ontmoeten op aangename, leuke locaties in de wijk, ook hen die niet de financiën hebben om binnen betaald te sporten, de kans te geven om gezond te blijven. En dat is in deze rare tijd van het coronavirus zeker een goed streven.

Waarom er gekozen is om eerst met het ‘Walk in the Park’ concept te beginnen is omdat deze locatie zo centraal ligt in de wijk dat iedereen het resultaat van twee jaren ophalen van ideeën nu dan ook eindelijk zal kunnen zien. En ja, als bestuur van BUITENgewoon de Greiden zijn wij best trots dat we samen met vele medebewoners en de gemeente Heerenveen tot zulke mooie plannen hebben kunnen komen. De komende jaren hopen we deze gerealiseerd te zien.”
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden