Friezen starten noodfonds om kindhuwelijken te voorkomen

HEERENVEEN - De Friese Stichting Studentenprojecten Nepal (SPN) is woensdag gestart met de actie Voorkom kindhuwelijk Sarita.

Nu veel mensen in Nepal door de coronacrisis geen werk en inkomen hebben, worden jonge meisjes uitgehuwelijkt. De stichting hoopt door een noodfonds voor meisjes in haar projectgebied een dreigend drama in coronatijd af te wenden. 

 

De stichting heeft al meer dan 20 jaar een studentensponsoringproject. Tot nu toe kregen 560 studenten een financiële steun in de rug dankzij sponsors die 225 euro per jaar betalen. 

 

,,We hebben dertien meisjes op de wachtlijst voor studentensponsoring'', vertelt Gerda Breeuwsma van SPN, ,,Van onze controleurs uit het Gorkha district krijgen we noodoproepen dat de economisch kwetsbare gezinnen waarbij ouders vaak analfabeet zijn extra onder druk zijn komen te staan vanwege het ontbreken van werk en dus inkomsten. Daardoor zijn jonge vruchtbare meisjes van 14 tot 20 jaar extra kwetsbaar. Door ze uit te huwelijken scheelt het een persoon te voeden en te onderhouden voor ouders waarvoor het toch al iedere dag een uitdaging is hun gezin te onderhouden''. 

 

Kindhuwelijken zijn in Nepal bij wet verboden maar vinden in de praktijk nog veel plaats in met name afgelegen berggebieden zoals het Gorkha-district. De wettelijke bevestiging van het huwelijk vindt plaats als het meisje volwassen wordt, maar de sterke familiestructuur en cultuur gelden als informele bevestiging van het huwelijk waarin het jonge meisje vaak geen zeggenschap heeft. 

Zelfmoord

 

Naast het uithuwelijken van jonge meisjes zijn de omstandigheden thuis tijdens de lockdown voor met name meisjes vaak erg kwetsbaar. ,,We horen normaal gesproken al dat vaak sprake is van drankproblemen thuis, vaders die gezinnen in de steek laten en meisjes die minder belangrijk gevonden worden als jongens omdat van jongens wordt verwacht dat ze zorgen voor hun ouders als die ouders hulpbehoevend worden'', zegt Gerda Breeuwsma, ,,Onze controleurs zijn erg ongerust over het uitvallen van meisjes uit het schoolsysteem door de druk die de meisjes thuis ervaren. Het erg trieste bericht dat een jonge studente van de wachtlijst vorige week zelfmoord heeft gepleegd, heeft het grote probleem waarin jonge meisjes zich bevinden nog eens extra benadrukt''.

 

Giften zijn welkom op https://www.geef.nl/nl/actie/voorkom-kindhuwelijk-sarita/donateurs

 

Voor meer informatie kan men mailen naar gerdabreeuwsma@studentenprojectnepal.nl of bellen 06-27249969. 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden