Coöperatiekring Fryslân gelanceerd in strijd voor gelijke kansen voor alle kinderen in Friesland

HEERENVEEN - Inwoners van Friesland lanceren een nieuwe geefkring voor de regio: Stichting Coöperatiekring Fryslân. 

Door gezamenlijk bij te dragen aan projecten die kansengelijkheid vergroten, strijdt de Coöperatiekring voor gelijke kansen voor alle Friese kinderen.

Door de coronacrisis zijn de verschillen tussen kinderen nóg groter geworden. Een aantal inwoners van Friesland vindt dat het tijd wordt om hier iets aan te doen en heeft de handen ineengeslagen. Waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen!

Klanten en leden van Rabobank hebben daarom het initiatief genomen om een geefkring op te richten: Stichting Coöperatiekring Fryslân. De Coöperatiekring heeft als doel om gelijke kansen te bevorderen voor alle kinderen in Friesland. Iedereen kan deelnemen aan de kring, ook betrokken Friezen die geen klant van Rabobank zijn.

Deelnemers die €1.000 of meer inbrengen beslissen over welke projecten financieel ondersteund gaan worden.De kring verdeelt gezamenlijk de totale financiële bijdragen over projecten die financiering nodig hebben en bewezen bijdragenaan het bevorderen van gelijke kansen.

Alexandre Peltekian, voorzitter Stichting Coöperatiekring Fryslân: “Kansengelijkheid begint al bij je geboorte. Waar je geboren wordt en in welk gezin. Het zou mooi zijn als ieder kind dezelfde kansen krijgt, wat die ook maar zijn. Daar zet ik me met de Stichting Coöperatiekring Fryslân graag voor in”. Hij benadrukt het belang van het instellen van een adviesraad van jongeren. “Bedenken wij iets, dan leggen wij dat eerst aan hen voor. Daarna kunnen de deelnemers bepalen welke projecten financieel ondersteund gaan worden. Omdat we met elkaar een eigen project financieren, voelen we ons betrokken bij de effectieve besteding van onze bijdrage. Als deelnemer krijg je terugkoppeling over de resultaten van het project. Zo krijgt je donatie meer betekenis. We zoeken nog nieuwe leden voor de kring.”

Wilt u zich direct aanmelden of via een persoonlijk gesprek meer informatie ontvangen over de Coöperatiekring? Dat kan via de website www.cooperatiekring.nl/fryslan. Stichting Coöperatiekring Fryslân is een onafhankelijke stichting (met ANBI status), die losstaat van Rabobank. U kunt uw donatie aan de kring dus aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden