Bewoners K.R. Poststraat in opstand tegen bouw 10 meter hoog appartementencomplex

HEERENVEEN - Bewoners van de K.R. Poststraat in Heerenveen zijn flink boos op de gemeente Heerenveen. 

Op het terrein van een voormalig garagebedrijf wordt waarschijnlijk een appartementencomplex gebouwd. Omwonenden zijn het niet eens met de hoogte van dit gebouw. Volgens de bewoners mag er tot 8 meter hoogte gebouwd worden. De gemeente wil 10 meter toestaan. Zij zijn van mening dat hun privacy en woongenot in het geding komt.

De redactie van GrootHeerenveen ontving een ingezonden brief. Hieronder lees je de inhoud van de brief. 

Twee jaar geleden zijn de gebouwen van een voormalig garagebedrijf aan de KR Poststaat in
Heerenveen gesloopt. Al jaren is gemeente Heerenveen in overleg met de buurt en de eigenaar om
tot een nette invulling te komen.

Het bestemmingsplan stelt; maximale bouwhoogte 8 meter met de opmerking ‘bestaande
bebouwing is uitgangspunt’. De bestaande bebouwing was grotendeels maximaal 4 meter.

Op 8 april 2021 oordeelt de gemeenteraad van Heerenveen over een wijziging van het
bestemmingsplan, waarbij de bouwhoogte op 10 meter wordt gesteld. Indien de raad akkoord gaat
met deze wijziging wordt het uitgangspunt van de ‘bestaande bebouwing’ geheel verlaten.

Gemeente Heerenveen heeft in de aanloop naar deze wijziging van het bestemmingsplan zitten rommelen. Zo was tot voor kort niet het juiste bestemmingsplan gepubliceerd en heeft gemeente
Heerenveen de buurt onvoldoende geinformeerd over het proces verloop en het feit dat bestaande
bebouwing uitgangspunt was, dus 4 meter.

Indien gemeente Heerenveen de buurt juist had voorgelicht dan was een voorstel voor een
flatgebouw van 10 meter er nooit gekomen.

Door deze fouten van de gemeente Heerenveen had de eigenaar van de grond zijn handen vrij om tot een flatgebouw van 3 woonlagen, 10 meter, te komen.

Tot overmaat van ramp zijn de balkons van de appartementen gericht op de tuinen van de direct
omwonenden. Waardoor het woongenot en de privacy van de omwonenden zeer in het geding is. En twee omwonenden krijgt zelfs een 10 meter hoge muur direct op hun erfgrens, waar het
uitgangspunt bestaande bebouwing was; dus wederom 4 meter.

De bestaande bebouwing bedroeg voor een klein deel circa 7,5 meter maar was voornamelijk 4
meter. Met het oog op dit uitgangspunt van ‘bestaande bebouwing’ hebben omwonenden, namens
27 buurtbewonders, een alternatief plan laten maken dat zowel recht doet aan de belangen van de
buurt als een ruime interpretatie van het uitgangspunt ‘bestaande bebouwing’. Helaas
onbespreekbaar voor gemeente Heerenveen en B&W.

Omwonenden hebben uitvoerig bij gemeente Heerenveen en B&W hun problemen met de
bestemmingsplan wijziging aangegeven. Echter gemeente Heerenveen en B&W zijn niet onder de
indruk en negeren de omwonenden. En stelt dat er voldoende draagkracht voor de wijziging van
het bestemmingsplan is in de buurt, omwonenden bestrijden dit.

Op zijn zachts gezegd zijn omwonenden boos over de handelwijze van gemeente Heerenveen en
voel en zich niet serieus genomen. De omwonenden vinden dat het plan er door gemeente
Heerenveen ‘er door heen’wordt gedrukt en maakt zich ernstig zorgen over privacy en
woongenot.

Op 8 april zal de gemeenteraad hierover vergaderen. De omwoners hebben hun hoop op de
gemeenteraad gericht.
Namens omwonenden