Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 9 november

Politiek
Gemeentehuis
Gemeentehuis Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 9 november 2023. We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. 

Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vind je op de website

Begroting 2024

De raad heeft de Begroting 2024 vastgesteld en kennisgenomen van het meerjarenperspectief. In de begroting staat wat de gemeente komend jaar wil realiseren en wat dit gaat kosten. De gemeenteraad bepaalt waaraan de gemeente geld uitgeeft.

De gemeente wacht een financieel tekort als de uitgaven op deze manier worden voortgezet. Daarom moet er een nieuwe integrale afweging gemaakt worden voor investeringen die ook op langere termijn een grote invloed hebben op de financiën van de gemeente. 

Begin 2024 heroverweegt de gemeenteraad deze investeringen, met als uitgangspunt een gezond financieel perspectief. Voor deze heroverweging worden door het college de maatschappelijke en juridische risico’s inzichtelijk gemaakt. 

Het geld voor deze investeringen, wordt niet uitgegeven totdat deze heroverweging heeft plaatsgevonden en er worden geen lange termijn verplichtingen aangegaan voor deze investeringen.

De begroting 2024 is aangenomen met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

Voor: raadsleden van de fracties CDA, GB Heerenveen, Heerenveen Lokaal, SP, ChristenUnie, FNP, GroenLinks, PvdA en VVD.

Tegen: raadsleden van de fractie D66. 

Stemverklaringen begroting:

O. Chang (D66) de raadsleden van onze fractie durven scherp langs de afgrond te rijden, maar hebben niet de indruk dat het college in control is. De noodzakelijke keuzes gaan we begin 2024 maken en daarom kunnen de raadsleden van onze fractie niet instemmen met deze begroting.

A. Hartsuiker (HL): de raadsleden van Heerenveen Lokaal stonden in het begin van de vergadering negatief tegenover de begroting, maar door de toezegging van het college om nu geen langlopende verplichtingen en geen onomkeerbare beslissingen te nemen, stemmen wij in met deze begroting. 

A. Eijer (FNP): de raadsleden van de fractie FNP vragen zich af of het college in control is, maar stemmen in met de begroting omdat de raad begin 2024 spreekt over de noodzakelijke keuzes.

Moties 

Daarnaast werden er nog twee moties (verzoeken aan het college) aangenomen. 

Motie Warm Welkom

Nieuwe inwoners van onze gemeente kregen in het verleden bij hun inschrijving een welkomstpakket aangeboden. Dit vriendelijke en gastvrije gebaar is in onbruik geraakt, maar wil de gemeenteraad unaniem weer in ere herstellen. 

Raadslid Lia de Heij van de ChristenUnie diende hiervoor samen met de raadsleden van de FNP de motie ‘Warm welkom’ in. 

Dienstverlening vindt de gemeenteraad een belangrijk thema en is daarom opgenomen in de Raadsagenda 2022-2026. 

Motie Omgekeerde norm maaltijden

Bij maaltijden die vanuit de organisatie worden georganiseerd is aan het college gevraagd de norm om te draaien: de standaard is vegetarisch of plantaardig, vleeseters geven aan dat ze vlees willen. Daarnaast is gevraagd om onze cateraar(s) en andere bedrijven waarmee de gemeente Heerenveen samenwerkt te verzoeken meer plantaardige opties aan te bieden, waarmee deze producten beter vertegenwoordigd zijn. 

Raadslid Ype van Woersem diende hiervoor samen met de raadsleden van de GroenLinks, PvdA en D66 de motie ‘Omgekeerde norm maaltijden’ in. 

De motie is aangenomen met 15 stemmen voor en 14 stemmen tegen.

Voor: D66 (3), Christen Unie (1), Heerenveen Lokaal (3), FNP (1), GroenLinks (3), PvdA (7)

Tegen: CDA (3), Gemeentebelangen Heerenveen (2), Heerenveen Lokaal (3), SP (1), FNP (2), VVD (3)