Werkzaamheden Breedpad(-West) lopen vertraging op

In bedrijf
Herinrichting Breedpad(-West) loopt vertraging op.
Herinrichting Breedpad(-West) loopt vertraging op. Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - De herinrichting en renovatie van de kademuur aan de westzijde van het Breedpad heeft een vertraging van ruim vijf weken opgelopen. De werkzaamheden gingen in oktober 2023 van start.

,,Wij streefden naar een oplevering van het kadewerk voorafgaand aan de demontage van de Herenwalsterbrug. Dat is helaas niet gelukt. De weersomstandigheden speelden hier een grote rol in. In oktober, november en december viel een grote hoeveelheid regen, en in januari was er sprake van een week vorst. Daarnaast zijn onvoorziene werkzaamheden geconstateerd”. laat de gemeente Heerenveen weten.

Naar verwachting zal de damwand/keermuur compleet zijn hersteld zijn rond 1 april 2024.

De aanleiding voor de renovatie van de kademuur is dat het grond kerende scherm onder de keermuur op meerdere plekken stuk is. Hierdoor spoelt de grond weg waardoor er gaten in de parkeerstrook ontstaan. Om dezelfde reden is ook de kademuur aan de oostkant van het Breedpad  vervangen. Met het aanbrengen van een nieuw grond kerend scherm wordt ook de gemetselde muur vervangen gelijkend aan het oostelijke deel.

Na de renovatie van de kade wordt de straat opnieuw ingericht met voldoende parkeergelegenheid, mooie bomen en ander groen. De straat krijgt het uiterlijk van een 30 km/h-zone, met goede Led-verlichting en stoepen. 

De werkzaamheden starten in de week van 23 oktober en duren tot de kerstdagen. Het gebied waar wordt gewerkt, is gesloten voor verkeer.

Herinrichting Breedpad(-West) loopt vertraging op.