Open dag It Kathûs in Nes levert veel ideeën op voor toekomst boerderij

Algemeen
Open dag It Kathûs in Nes levert veel ideeën op voor toekomst boerderij
Open dag It Kathûs in Nes levert veel ideeën op voor toekomst boerderij Foto: Dico de Klein

NES - It Fryske Gea is sinds 2022 de eigenaar van de stelpboerderij It Kathûs en het veertig hectare weidevogelgebied aan de Sodumerdyk in Nes.

In de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor de boerderij in combinatie met het unieke Fûgeltsjelân organiseerde It Fryske Gea dinsdag 14 mei een open dag. Tientallen verenigingsleden, omwonenden en ondernemers namen een kijkje in de boerderij uit 1905 waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan en het soortenrijke Friese landschap volop aanwezig is. Na de rondleiding ging projectleider Jan Willem Rodenburg van It Fryske Gea in samenwerking met Henriëtte Waal van Arcadia namens Veenweide Atelier en Eva Pfannes van OOZE Architects in gesprek met de aanwezigen. Eerst werden er bijzondere herinneringen gedeeld aan het werken op de boerderij, Ane Peenstra, de laatste eigenaar van de boerderij, het omliggende gebied met de weidevogels. Daarna volgden er vele ideeën voor de nieuwe bestemming van de boerderij waarbij de betrokkenheid van de dorpen, de waarde van het agrarische landschap, de boerderij en de weidevogels centraal stonden. 

It Fryske Gea en Veenweide Atelier verzamelen alle ideeën en gaan in gesprek met mogelijke samenwerkingspartners om toe te werken naar een plan voor een gezonde exploitatie met respect voor het unieke, omliggende landschap en rust voor de weidevogels. Kijk voor meer informatie over dit project op www.itfryskegea.nl/kathus.

Open dag It Kathûs in Nes levert veel ideeën op voor toekomst boerderij