Mr. J.B. Kanschool in Jubbega maakt plaats voor woningbouw

Algemeen
Mr. J.B. Kanschool maakt plaats voor woningbouw
Mr. J.B. Kanschool maakt plaats voor woningbouw Eigen foto

JUBBEGA - Gemeente Heerenveen wil de voormalig mr. J.B. Kanschool in Jubbega slopen. Het college van burgemeester en wethouders ziet de locatie als kansrijke plek voor woningbouw en vraagt de gemeenteraad daarom een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar woningbouw op deze locatie. De gemeenteraad neemt hierover in februari een besluit. 

Wethouder Jaap van Veen: “De voormalige school wordt niet meer benut en kost de gemeente jaarlijks geld voor beheer van het pand. Met de sloop creëren we bovendien ruimte om op termijn betaalbare nieuwe woningen in Jubbega te bouwen. Een kans die we met beide handen aan willen grijpen”. 

Kansrijk initiatief
Het initiatief past in de onlangs vastgestelde Woonvisie 2023-2028. Deze gaat in op de vervanging en herbenutting van oude panden. Daarnaast is de uitdaging opgenomen om nieuwe ontwikkellocaties te vinden, voor onder andere Jubbega. Herontwikkeling op deze locatie geeft invulling aan deze opgaves. De bouw van woningen op deze locatie start op zijn vroegst over drie tot vijf jaar, de woningbouwprogrammering voor Jubbega geeft eerder nog geen ruimte.

Gebouw heeft geen onderwijsfunctie meer
De basisscholen mr. J.B. Kanschool in Jubbega en Op ‘e Grins in Hoornsterzwaag zijn op 1 augustus 2020 gefuseerd in ‘It Bûtenplak’ op de locatie van Op ‘e Grins. Het gebouw van de voormalige J.B. Kanschool heeft sindsdien geen functie meer als onderwijsinstelling en biedt ruimte voor betaalbare woningen.

Sloop gebouw
Om de sloop van de voormalige school te kunnen uitvoeren is aanvullend onderzoek nodig vanwege de mogelijke aanwezigheid van een dassenburcht en vleermuizen. De verwachting is dat de sloop daardoor pas in 2025 kan plaatsvinden.