Evensong Raad van Kerken 11 februari 2024 19.00 uur Trinitas Heerenveen

Algemeen
Trinitas
Trinitas Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Een Evensong is een avondgebed in de Anglicaanse Kerk. Het wordt meestal aan het eind van de werkdag gehouden om 17.00 uur.

In veel kathedralen in de grote steden vindt dit dagelijks plaats, al of niet met ‘publiek’. Het is een gebed voor de koren zelf. Dat zie je ook aan de opstelling van de koorleden, dicht bij elkaar. Gasten zijn altijd welkom om te luisteren en mee te bidden. Door de eeuwen heen is er een rijke muziekcultuur ontstaan in de evensongs. Met altijd dezelfde gebeden en voorgeschreven teksten zit de spanning in de muzikale variatie. Componisten uit alle eeuwen hebben de teksten van prachtige muziek voorzien. De aanwezigen kunnen meezingen met de hymnes. Er zijn gesproken lezingen, gebeden en er kan een korte overweging worden gehouden, zoals dat in Heerenveen ook gebruikelijk is.

Op zondag 11 februari houdt de Raad van Kerken weer een dergelijke avondviering in Trinitas. Aanvang 19.00 uur. Voorganger is dominee Nel van den Briel. Muzikale medewerking wordt verleend door Con Amore Musica onder leiding van Gerben van der Veen. Er is een collecte na afloop.