Scouting Polaris start doneeractie na felle brand

Algemeen
Veel schade aan materialen door de brand.
Veel schade aan materialen door de brand. Foto: Scouting Polaris

HEERENVEEN - Dinsdagmorgen is het clubgebouw van Scouting Polaris  getroffen door een felle brand. Door de brand is 90% van de inventaris verloren gegaan. Voor de Scouting Polaris is dit een regelrechte ramp. 

Uw hulp is hard nodig om Polaris weer uit de as te laten verrijzen. Wilt u doneren?  Dit kan via het donatieformulier op de website van Scouting Polaris.

Donaties worden gebruikt om het verenigingsmateriaal te herstellen, het clubgebouw opnieuw op te bouwen en nieuw verenigingsmateriaal aan te schaffen.

Wanneer u op een andere manier kunt helpen, dan Scouting Polaris graag  met u in contact via bestuur@scoutingpolaris.nl. Te denken valt bijvoorbeeld aan: Donaties in natura van tenten, klimmateriaal, hijsmateriaal, bouwmateriaal en andere voor het scoutingspel noodzakelijke attributen . Ook acties waarmee fondsen kunnen worden geworven andere vormen van sponsoring en ondersteuning zijn zeer welkom!