Sintrale Kommisje Skûtsjesilen kiest voor Formule 2020

Foto Wim Walda, GrootSneek

FRYSLAN - Tijdens een extra algemene ledenvergadering vanavond, hebben de leden van de vereniging SKS vrijwel unaniem gekozen voor de Formule 2020.

Deze unieke SKS-zeilformule is een verfijning van de huidige Formule 2016. De 14 skûtsjes van de SKS zullen voor het eerst in 2021 zeilen met de Formule 2020, waarbij een overgangsregeling is overeengekomen voor skûtsjes die forse wijzigen moeten ondergaan.   

De verfijnde zeilformule 2020 werd begin dit jaar gepresenteerd, na een lange periode van onderzoek en ontwikkelingen. Zo werd onder andere gemeten met een virtuele sleeptank. De Formule 2016 voldoet aan de afgesproken uitgangspunten van de SKS. De Formule 2020 biedt een verfijningslag. Deze is naast de parameters: lengte, breedte en diepgang gebaseerd op: nat oppervlak en de blokcoëfficiënt voor het vaststellen van het aantal vierkante meters zeiloppervlak.

Belangrijkste doel is de skûtsjes gelijkwaardigheid te bieden bij het zeilen van wedstrijden. Jeroen Veenema, binnen het SKS-bestuur verantwoordelijk voor de doorontwikkeling: “De individuele rompvorm is gevangen in een handmatige formule.”