Drie voetbalclubs Heerenveen gaan samenwerken, Bijzonder voetbal nieuw in Heerenveen

HEERENVEEN - Sinds Jacques Peters bestuurslid is van voetbalvereniging Heerenveen sprak hij aan het begin van het seizoen veel nieuwe leden voorafgaand aan de trainingen en wedstrijden die zij bij de club met het pompeblêdenshirt gingen spelen.

Een warm welkom voor de nieuwe leden en in veel gevallen ook de ouders. Veel gesprekken verliepen prima, maar een enkele liep uit op een teleurstelling. Dit vanwege het feit dat vv Heerenveen enkel mannen-, vrouwen- en jeugdvoetbal aanbiedt. GrootHeerenveen ging in gesprek met Jacques Peters over ‘bijzonder voetbal’

“Wij weigeren écht geen mensen op voorhand en we willen altijd het gesprek aangaan”, trapt VV Heerenveen bestuurder Peters af. “Het grootste ‘probleem’ is dat wij als voetbalvereniging gericht zijn op het reguliere voetballen en daarbij vergaten we een belangrijke doelgroep. In dit geval gaat het om kinderen die graag willen voetballen, maar om wat voor reden dan ook niet kunnen meekomen met het reguliere voetbal door een beperking. Dat kan zowel fysiek als ook geestelijk kunnen zijn.”

G-voetbal

“Ja, er bestaat G- voetbal. Voetbal dat wordt gespeeld vanaf zestien jaar. Dit wordt, onterecht, benoemd als ‘gehandicaptenvoetbal’. Voorheen waren de jeugdcategorieën ingedeeld in A tot en met F en de eerstvolgende letter is dan de G. En dus is het in de volksmond algauw ‘gehandicaptenvoetbal’. Nu ik meerdere gesprekken heb gevoerd met potentiële leden kan ik wel stellen dat niet iedereen goed met een regulier team mee kan komen. En die willen we een platform bieden.”

Jacques Peters is een man van daden. “Natuurlijk zijn wij als voetbalvereniging niet de enige club die hier tegenaan loopt. Daarom ben ik in gesprek gegaan met Jenno Kootstra en Folkwin Holtrop (respectievelijk van vv Nieuweschoot en Heerenveense Boys, red.). Zij herkenden dat er bij hen ook zulke leden zijn geweest in het verleden. Het idee is dat we nu vanuit de drie Heerenveense voetbalverenigingen gezamenlijk een oplossing gaan bieden voor dit vervelende probleem. Vanuit de drie clubs zullen er twee vrijwilligers worden aangesteld voor een werkgroep. Als je kijkt naar onze gemeente, die pretendeert een sportstad te zijn, dan moeten wij als verenigingen ook niet onze kop in het zand steken maar juist samen dit probleem tegengaan. In welk shirt, onder welke naam, op welke locatie is mij om het even. Het gaat om een groep kinderen die we niet links kunnen laten liggen.”

Stimuleren

Gevraagd naar de verwachtingen, is Jacques Peters helder. “Ja, er zijn grote verschillen tussen een vijf- en vijftienjarige en gezien de uiteenlopende beperkingen zullen er ook nog voldoende uitdagingen zijn en blijven. Voor alle kinderen is het van waarde om ergens bij te horen, zichzelf te kunnen zijn en ook een uitdaging te hebben. Wij moeten als sportverenigingen de jeugd stimuleren om te kunnen sporten. Dat is niet alleen in het voetbal zo, maar geldt voor elke willekeurige sport. Dan moet je wel je nek uitsteken in deze periode. Plekken om leden te werven zijn er voldoende. Ik heb nog steeds vrienden vanuit het voetbal van vroeger. Die momenten moet je gunnen aan iedereen. Het plezier staat voorop binnen het team.”

Sport Fryslân

Buiten het zoeken van vrijwilligers voor deze unieke samenwerking is er volgens Peters ook nog een belangrijk criterium voor deze groep. “Wij hebben dit idee ook nog buiten de drie clubs neergelegd bij Sport Fryslân. Zij hebben ervaring met deze tak van sport en het stimuleren van de jeugd om te bewegen en hebben daarnaast ook bepaalde ingangen en samenwerkingen. De vrijwilligers moeten een bepaalde affiniteit hebben met de doelgroep, want niet iedereen is geschikt om een training te geven aan een groep sporters waarvan er bij allemaal een verschillende aanpak wordt gevraagd.

De één kan geweldig met mensen met een verstandelijke beperking werken, maar heeft geen ervaring met kinderen die een fysieke beperking hebben en vice versa. Daar ligt misschien wel de grootste uitdaging. Daarom zijn we nu ook bezig om te kijken welke mensen ons daarin kunnen helpen. Het mooie is dat er voldoende mensen, ook binnen mijn eigen vereniging, veel ingangen hebben. Overigens gaat het niet alleen om trainen, maar ook om vrijwilligers die goed kunnen organiseren.”

Plezier

“Als je het mij vraagt wonen er in Heerenveen en omgeving ruim 50.000 mensen, dus er zal een bepaalde vraag zijn naar dit initiatief. Als het doorzet dan kunnen we echt prachtige dingen ondernemen. Het leuke is dat er al een sponsor is die één en ander heeft toegezegd, mocht alles doorgang vinden.

Het is een initiatief buiten de KNVB om en zodoende is er geen reguliere competitie voor deze teams. Toch zijn er in Friesland al meerdere vereniging die hier al een afdeling van hebben binnen de vereniging. Zij spelen onderling eens per zoveel tijd een toernooi, heb ik begrepen. Je speelt dan meerdere wedstrijden op een dag en de ene keer bij de ene vereniging en een maand later weer bij een andere.

Het gaat met name om plezier te ervaren, iets wat voor sport in het algemeen de belangrijkste drijfveer is”, besluit Peters.

Door: Joeri van Leeuwen
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden