Wethouder Hedwich Rinkes: "Structurele steun aan mensen in de bijstand moet worden opgegeven"

HEERENVEEN - "Hulp van familie en vrienden aan mensen in de bijstand is waardevol, maar wanneer die steun een structureel karakter heeft, dan moet dat gemeld worden bij de gemeente." 

Dat zegt wethouder Hedwich Rinkes (CDA) van gemeente Heerenveen in haar reactie op kritische vragen van verschillende politieke partijen over het terugvorderen van duizenden euro's van mensen in de bijstand die geregeld boodschappen van familie krijgen.

"Als je een cadeau krijgt of bij familie eet, dan hoef je dat natuurlijk niet te melden. Maar als je iedere week levensmiddelen krijgt, kan het bedrag uit de bijstand aangepast worden, want aan de bijstand zijn wettelijke regels verbonden." Wethouder Rinkes vindt dat een discussie over die regels eigenlijk thuishoort op landelijk politiek niveau. "Je kunt je afvragen of de bijstand wel genoeg is om alle onkosten van te kunnen betalen."

Als gemeente moet Heerenveen de participatiewet en de bijhorende regels uitvoeren. Veel ruimte om die regels soepeler toe te passen, heeft de gemeente volgens de wethouder niet. "Maar ik vind het heel goed om hier met de raad over te spreken en ons verordening nog eens goed tegen het licht te houden." De gemeente Heerenveen wil de regels graag uitvoeren met 'hoofd en hart', zo zegt de wethouder.

In de gemeente Heerenveen krijgen 1300 mensen een bijstandsuitkering. Controles in keukenkastjes van mensen om te kijken welke boodschappen er staan, zijn en blijven een hoge uitzondering, zo zegt de wethouder. "Wij doen dat het liefst helemaal niet. Maar als wij informatie doorkrijgen van het Inlichtingenbureau zijn we verplicht om die op te volgen." Om dat te voorkomen, is het belangrijk dat mensen in de bijstand veranderingen in hun situatie melden bij hun contactambtenaar, zo zegt de wethouder.

Op verzoek van GroenLinks zal de gemeenteraad van Heerenveen op korte termijn in gesprek gaan over het toepassen van de bijstandswet door de gemeente.

Kijk HIER naar de reportage die Omrop Fryslân maakte!
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden