Werkzaamheden Heerenveen Beter Bereikbaar gaan voort

Foto: Frank Vink

HEERENVEEN - Vorige maand is aannemer BAM Infra gestart met de werkzaamheden aan de op- en afritten Heerenveen-Centrum en de K R Poststraat.

Deze werkzaamheden zijn ingrijpend en leveren veel hinder op voor het verkeer. BAM Infra probeert deze hinder zo veel mogelijk te beperken door het werk gefaseerd uit te voeren. In 2020 is de centrumzijde van de A32 aan de beurt, in 2021 de IBF-zijde.

 

De eerste werkzaamheden aan de K R Poststraat zijn inmiddels afgerond. Het betrof het deel met de kantoren aan beide zijden: tussen de Weinmakker en de Zonnebloemstraat. Hier is onder andere in de richting van het centrum een extra rijstrook aangelegd. Daarnaast is op de Weinmakker het aantal opstelstroken voor de verkeerslichten uitgebreid van één naar drie. In de komende maanden wordt het werk aan de centrumzijde van de A32 voortgezet.

 

Werkzaamheden aan de afrit vanuit Leeuwarden

De afrit van de A32 vanuit de richting Leeuwarden wordt uitgebreid met één opstelstrook voor de verkeerslichten. Daardoor zijn er straks twee voor linksafslaand en twee voor rechtsafslaand verkeer beschikbaar. Deze werkzaamheden zijn één week uitgesteld en worden uitgevoerd van maandag 7 september tot en met vrijdag 25 september. Daarbij is het nodig om de rechter opstelstrook af te sluiten voor het verkeer, maar dit gebeurt alleen overdag buiten de spitsperioden.

 

Werkzaamheden aan de K R Poststraat ter hoogte van McDonald’s

Vanaf vrijdag 2 oktober is de K R Poststraat tussen het viaduct en de kruising met de Weinmakker aan de beurt. Dit gedeelte wordt volledig gereconstrueerd, inclusief het vervangen van de verkeerslichten op de beide kruisingen (af- en toerit A32 en Weinmakker-Stadionweg). Het werk wordt in twee weekenden uitgevoerd, om zo de overlast zo veel mogelijk te beperken.

 

Het eerste weekend is van vrijdag 2 oktober 20:00 uur tot maandag 5 oktober 06:00 uur. In dit weekend wordt er gewerkt op de zuidelijke rijbaan en is deze volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen via de noordelijke rijbaan langs het werk geleid.

 

Het tweede weekend is van vrijdag 9 oktober 20:00 uur tot maandag 12 oktober 06:00 uur. In dit weekend wordt de noordelijke rijbaan aangepakt, waarbij het verkeer over de zuidelijke rijbaan wordt geleid.

 

Vervolg werkzaamheden Heerenveen Beter Bereikbaar

Nadat het werk aan de centrumzijde grotendeels gereed is, verplaatsen de werkzaamheden zich naar de IBF-zijde van de A32. Hier worden de af- en toerit van de A32 verlengd, waarvoor ook het viaduct over de K R Poststraat moet worden verbreed. Daarnaast wordt de nieuwe rotonde aangelegd. Ook deze werkzaamheden zullen veel hinder met zich meebrengen. Voordat de bereikbaarheid verbetert, zal hij eerst verslechteren.

 

Contact

Heeft u vragen over het project? Loop dan op maandag of donderdag tussen 08.00 en 16.00 uur binnen bij het projectbureau Heerenveen Beter Bereikbaar aan Het Meer 67 of neem contact op via het contactformulier op heerenveenbeterbereikbaar.nl.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden