VVD vraagt College naar feiten en oplossing overlast Stationsstraat

Foto: Google Maps

HEERENVEEN - Omwonenden aan de Stationsstraat ervaren al enkele jaren overlast van de huisvesting van arbeidsmigranten in een woning.

Al geruime tijd wordt gewerkt aan oplossingen maar met onvoldoende resultaat. Dat maakt de VVD op uit de reacties afgelopen week. De VVD fractie heeft dan ook een aantal kritische vragen opgesteld voor het College. Over de omvang en aard van de problemen en de gedane inspanningen tot dusver door alle betrokken partijen. Doel van de schriftelijke vragen: een blijvende oplossing voor de ervaren problemen. In het belang van de omwonenden en de bewoners aldus Ilona Zwanenburg namens de VVD fractie.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden