VVD Heerenveen pleit voor harde en zachte kant van de bijstand

HEERENVEEN - In een vergadering over de bijstand heeft VVD Heerenveen aangegeven het gedachtegoed van de bijstand belangrijk te vinden, namelijk een tijdelijk vangnet voor inwoners om in hun eerste levensbehoeften te voorzien.

Hierin is geen ruimte voor misstanden, noch door de inwoner die er gebruik van maakt, noch door een gemeente.

Tijdens de behandeling bleek dat Heerenveen, net als andere gemeenten, de wet uitvoert zoals deze is voorgeschreven. De VVD pleitte, naar aanleiding van recente voorbeelden, voor maatwerk. ‘In de uitvoering is het van belang dat er ruimte is voor de menselijke maat. Een juiste inschatting kunnen maken wat wel of niet kan en wanneer is sprake van niet verwijtbaar, verwijtbaar of frauduleus handelen’. Tegelijkertijd moet helder zijn dat het verkrijgen van middelen tot verplichtingen leidt en het niet nakomen van verplichtingen gevolgen heeft, aldus de VVD fractie. Een nadere uitwerking van een collegevoorstel zal duidelijk moeten maken of dit nog beter samen te brengen is ‘op een wijze die uitvoerbaar en uitlegbaar is, voor alle inwoners’.