Vooruitblik op commissievergadering gemeente Heerenveen

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen houdt op donderdagavond 18 juni een commissievergadering.

Hieronder een vooruitblik op de vegadering die live te volgen is via  www.heerenveen.nl. De vergadering begint om 19.30 uur.

Jaarstukken 2019

In de commissievergadering bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening 2019.

In de jaarrekening kun je zien in hoeverre de gemeente de doelen en prestaties van 2019 heeft gerealiseerd met het hiervoor beschikbare geld. De doelen van de gemeente staan in de Themabegroting. Daarin staat per doel wat er is bereikt en hoeveel geld dat heeft kost.

Op 2 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de jaarrekening.

Perspectiefnota 2020, investeringsagenda en strategische agenda Heerenveen 2020

In de commissievergadering bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2020 met daarin de kaders die verder worden uitgewerkt in de begroting voor het volgende jaar.

Nieuw dit jaar is dat er ook een investeringsagenda 2020 en een strategische agenda waarin verder vooruit wordt gekeken worden besproken.

De investeringsagenda wordt uitgewerkt in de begroting voor 2021, de strategische agenda wordt door de raad verder doorontwikkeld en geeft inzicht in ontwikkelingen en investeringen op langere termijn.

Op 2 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de behandelde stukken.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden