Themabijeenkomst Gemeentefinanciën en het CDA in Trinitas

HEERENVEEN - CDA Heerenveen organiseert op 21 september a.s. een themabijeenkomst over gemeentefinanciën en de rol van het CDA daarin, voor leden en belangstellenden.

Waar geeft onze gemeente z’n geld aan uit, welke belastingen worden er geheven, wat zijn de verdere inkomsten, wat zijn de bijdragen van de landelijke overheid. Waar en hoe ontstaan mogelijke tekorten of overschotten op de begroting.

De inleider van deze avond is: dhr. Marcel Bos (eerder wethouder financiën van Ooststellingwerf).

Deze avond wordt gehouden in Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen.

Inloop:     19:30 uur

Aanvang: 20:00 uur

Tijdens de in april jl. gehouden ALV is door de leden aangegeven dat men behoefte had aan meer dan de gebruikelijke activiteiten, genoemd werden o.a.; workshops, themabijeenkomsten, discussieavonden, bedrijfsbezoeken.

Het bestuur heeft niet stilgezeten en wil daarom op 21 september a.s. een eerste avond over gemeentefinanciën organiseren.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: 06 – 51 56 78 24 of bestuur@heerenveen.cda.nl .
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden