Terublik op raadsvergadering van donderdag 8 september

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Donderdagavond was er weer een raadsvergadering. Vanwege de coronacrisis werd deze vergadering digitaal gehouden.

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is en waar die zijn gegeven ook de stemverklaringen. Alle stukken en de complete agenda vind je op de website

Hieronder lees je een terugblik op de raadsvergadering van donderdag 8 september 2021.

Centrumvisie Jubbega

In 2019 spraken plaatselijk belang, de ondernemersvereniging van Jubbega én de gemeente af om gezamenlijk een plan te maken voor een opknapbeurt voor het centrum van Jubbega. Dit plan is nu vastgesteld door de raad. Met het vaststellen van het plan is besloten tot herinrichten Jelle van Damweg en P.W. Jansenweg, aanpassingen bij de Compagnonsvaart, opwaarderen van een brug, herinrichten van de overkluizing en kunstwerken in het plangebied. Omdat er nu nog niet voldoende geld is, kunnen nog niet alle onderdelen uit het plan uitgevoerd worden.

Stemuitslag:

29 stemmen voor (unaniem)

Jaarrekening Ambion 2020

De raad heeft de jaarrekening van Ambion, een stichting met 24 openbare basisscholen, goed gekeurd.

Stemuitslag:

29 stemmen voor (unaniem)

Masterplan Klaverblad Noordoost

De raad heeft besloten om op het terrein van Klaverblad Noord-Oost een bedrijventerrein, een zonnepark en natuur-inclusieve landbouw te realiseren. De volgende stap is verdere uitwerking en realisatie van het plan. In het tweede kwartaal van 2022 besluit de raad nog over een bestemmingsplan wijziging.

Stemuitslag:

29 stemmen voor (unaniem)

Strategie Realiseren Taakstelling Jeugd

De raad heeft ingestemd met de bestuursopdracht aan het college. Hiermee stelde de raad de strategie vast om uit te zoeken hoe de gemeente het systeem van zorg en ondersteuning voor de jeugd houdbaar kan maken voor de toekomst.

Onder een ‘houdbaar systeem’ wordt verstaan:
• een infrastructuur van actoren (mensen en voorzieningen)
• waarbinnen professionals en inwoners op een excellente manier met elkaar samenwerken
• aan het realiseren van de bedoeling van het jeugdbeleid in de leefwereld
• op zodanige manier dat we deze bedoeling ook in de toekomst op een financieel en maatschappelijk verantwoorde manier kunnen blijven realiseren.

Stemuitslag:

22 stemmen voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (1), GB Heerenveen(3), Heerenveen Lokaal (1), PvdA (6), VVD (5)

7 stemmen tegen: FNP (3), GroenLinks (3), SP (1)

Toelichting:

Stemverklaringen:

  • A. Hartsuiker (HL): Je probeert natuurlijk politiek van alles te wijzigen, als dat niet lukt dan moet je kiezen voor het goede en het grote geheel. Daarom zullen wij voor dit voorstel stemmen.
  • D. van Ruth (SP): Ik wil nogmaals benadrukken dat de bijlage van ons niet van toepassing is. Het onderzoek moet er komen maar wij zullen tegen dit voorstel stemmen.
  • G. van Dijk (GL): Wij zullen tegen dit voorstel stemmen, zeker om bijlage 2.

Amendement SP GL HL- schrappen van het spoor van kostenbesparende maatregelen (Verworpen)

Het spoor van kostenbesparende maatregelen niet te volgen en geen extern advies te vragen over aanvullende kostenbesparende maatregelen (bijlage 2). Het bedrag voor uitvoeringskosten te verlagen naar € 150.000. In besluit 4 de implementatie van de kostenbesparende maatregelen te schrappen.

Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met de Bestuursopdracht Lokaal Akkoord transformatie jeugdbeleid (bijlage 1)
2. Uit de algemene reserve € 150.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit besluit.
3. De kosten van de uitvoering van het lokaal akkoord transformatie jeugdbeleid op te nemen in de reguliere P&C-cyclus.

Stemuitslag:

8 stemmen voor: FNP (3), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1), SP(1)

21 stemmen tegen: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (1), GB Heerenveen(3), PvdA (6), VVD (5)

Toelichting:

Stemverklaringen:

  • A. Kleefstra (FNP): Wij sluiten ons aan bij de woorden van mevrouw van Ruth, bijlage 2 daar kunnen wij niet mee instemmen. Daarom zullen wij voor dit voorstel stemmen.Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden