SP wil goed verhuurdersschap

HEERENVEEN - De fractie van de SP Heerenveen heeft in de raadsvergadering van 16 december 2021, twee amendementen en een motie ingediend, welke tevens mee in worden gediend door de fracties van  Groen-Links en de FNP, gesteund door CU en op goed verhuurdersschap HL.

Na het aanbieden van het  ZwartWit boek Kamerverhuurbeleid heeft de SP twee jaar moeten op de behandeling van het kamerverhuurbeleid.

Na een toezegging van het college in 2019, om in de paraplu overeenkomst goed verhuurderschap op te nemen, heeft de SP fractie toen haar amendement ingetrokken en niet in stemming laten brengen om deze, wanneer het college haar toezeggingen niet na zou komen, op een later tijdstip weer in zou kunnen dienen.

Dimph van Ruth: ”Het was een verassing dat er een beheersverordening kwam, terwijl de fractie van de SP iets anders had verwacht”. Tijdens de raadsvergadering van 2 december heeft de SP verzocht de agendapunten Beheersverordening kamerverhuur en bestemmingsplan kamerverhuur van de agenda te halen om zodoende alles nog eens stap voor stap te bekijken. De SP fractie heeft toen een overleg gehad met de desbetreffende ambtenaar en de adjunct griffier en hebben daarop de amendementen aangepast en ook een motie toegevoegd. De motie en één amendement gaan over de Wet goed verhuurderschap die nu voor goedkeuring bij de Raad van State ligt, een wet die door de Minister van de D66 is opgesteld, en één amendement over het toepassen van de BIBOB. De fractie van de SP zal in de volgende raadsperiode, wanneer de wet in werking wordt gebracht, dan ook het college om een huisvestingsverordening gaan vragen en dan nogmaals gaan kijken wat er op dat moment nodig is voor het kamerverhuurbeleid in de gemeente Heerenveen.”

De uitslag van de stemming is verworpen.