Raad stemt unaniem in met initiatiefvoorstel jongerenparticipatie van Jan Julius Buwalda (PvdA) en Rixt de Jong (D66)

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 26 oktober 2021 is het initiatiefvoorstel: “Een nieuwe generatie aan zet” van Jan Julius Buwalda (PvdA) en Rixt de Jong (D66) unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Heerenveen. 

Het doel van dit initiatiefvoorstel is dat jongeren in gemeente Heerenveen meer betrokken worden bij de lokale politiek en de invloed die ze kunnen hebben. 

Het is voor een toekomstbestendig beleid essentieel dat jongeren beter worden betrokken bij deze keuzes. “Zoals zo vaak gezegd heeft de jeugd de toekomst en de keuzes die nu gemaakt worden hebben grote invloed op de toekomst van de jongeren in onze gemeente, daarom is de stem van de jongeren hard nodig. Buiten dit sluit het voorstel volledig aan bij het raadsakkoord om de inwoners uit Heerenveen, dus jongeren ook, meer te betrekken bij de besluitvorming en de lokale democratie.”, aldus Buwalda en de Jong.

Het initiatiefvoorstel zorgt ervoor dat enerzijds jongerenparticipatie vanzelfsprekend moet zijn bij het maken van plannen en beleid en anderzijds dat het belangrijk is dat jongeren bewust worden gemaakt van de invloed die zij kunnen hebben op hun leefomgeving. 

Raadsleden Buwalda en de Jong zitten vol ambitie om jongeren meer te betrekken en kijken uit naar de uitvoering van het initiatiefvoorstel: een nieuwe generatie aan zet.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden