PvdA wil een Kinderburgemeester in gemeente Heerenveen

HEERENVEEN - Als het aan de gemeenteraad van Heerenveen ligt komt er een Kinderburgemeester in Heerenveen. 

De gemeenteraad heeft de PvdA-motie Kinderburgemeester unaniem aangenomen tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 oktober 2022. In de motie wordt het college gevraagd om samen met de basisscholen in gemeente Heerenveen en de welzijnsorganisatie Caleidoscoop te inventariseren of er voldoende belangstelling bestaat voor het installeren van een kinderburgemeester uit groep 7 of 8.  

Kinderen denken anders dan volwassenen en weten wat er speelt onder leeftijdsgenoten. Een kinderburgemeester geeft kinderen een stem binnen de gemeente en probeert aandacht te vragen voor onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Ook kan een kinderburgemeester in de rol van ambassadeur met de burgemeester mee naar bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas, Koningsdag en de opening van een speeltuin, sportpark of school”, aldus PvdA-raadslid Jan Julius Buwalda. Hij ziet de kinderburgemeester als een gewenste aanvulling op het eerder aangenomen initiatiefvoorstel Jongerenparticipatie.   

Kloof

Volgens Buwalda van de Heerenveen PvdA-fractie is het belangrijk om de kloof tussen kinderen en de lokale politiek op een leuke manier te overbruggen. Hij hoopt de interesse op deze manier te wekken bij de kinderen, ouders en basisscholen/(sport)verenigingen in gemeente Heerenveen.  

Taken 

Een Kinderburgemeester kan in gesprek gaan met het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen en kan in de rol van ambassadeur met de burgemeester of een wethouder mee naar openen en bijeenkomst zoals Koningsdag of de opening van een speeltuin.  
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden