Politieke ervaring en nieuw talent bij GemeenteBelangen

HEERENVEEN - “Meedoen” is het motief waarmee Gemeentebelangen de verkiezingscampagne ingaat voor de raadsverkiezingen in maart.

De partij staat voor een gemeente waarin elke inwoner meetelt en meedoet. Waarin mensen meepraten over hun wijk en dorp. Waar energiearmoede wordt tegengegaan en alle bewoners meedoen met besparingsmaatregelen. Waarin jong en oud actief meedoen in een veilige samenleving. Waarin mensen met elke achtergrond meetellen. Waarin het meedoen aan sport en cultuur geen luxe is. Waarin ondernemers meebouwen aan een bedrijvige gemeente. Waarin boeren en burgers meedoen bij het behoud van een vitaal platteland. Waarin een betaalbaar dak boven je hoofd weer bereikbaar wordt, als basisvoorziening om te kunnen meekomen in het leven.

Op 3 januari 2022 heeft GemeenteBelangen de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Bekende namen met veel politieke ervaring plus enthousiast nieuw talent dat een schat aan deskundigheid meebrengt:

1. Tino van der Ven, de huidige fractievoorzitter, voert de lijst aan. Betaalbaar en duurzaam wonen bereikbaar maken noemt hij de belangrijkste opgave voor de komende jaren. Hij ziet vrijwilligers als de smeerolie van een samenleving waarin vertrouwen in elkaar en een veilige leefomgeving kernwaarden zijn.

2. Roelf van der Woude, aanjager van de vernieuwende manier waarop de Heerenveense gemeenteraad is gaan werken. Hij is daarnaast een warm pleitbezorger voor intensieve betrokkenheid van de inwoners bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.

3. Ankie Speel, ondernemer. Werkervaring in de (thuis)zorg, de accountancy en de verzekeringswereld. Lid Participatieraad. Zorg en welzijn is haar focus. Welzijn betekent toekomstperspectief hebben: kans op werk, kans op een woning, kans op een prettig leven.

4. Sandra Jakovljević, vindt dat een raadslid de spreekbuis moet zijn van de burger. Is lid van de raadscommissie SamenlevingsZaken. Ze komt uit het voormalige Joegoslavië en heeft gemerkt hoe
waardevol het is om haar eigen cultuur met die van het nieuwe land te verenigen.

5. Martin de Jong, adviseur melkveehouderij met internationale ervaring. Is voor optimale steun voor het MKB als de motor van innovatie en een bloeiende lokale economie. Hij wil in samenspraak met boeren en burgers realistische oplossingen vinden voor klimaat en natuur. Het platteland is naast landbouw ook van betekenis voor bedrijvigheid, recreatie en alternatieve woonvormen.

6. Elly Bijlsma, thans raadslid, zal de nieuwe fractie graag met raad en daad terzijde staan. Haar drive is dat Heerenveen toonaangevend is op het gebied van zorg & welzijn, energietransitie en milieu. Waarbij de belangen van alle betrokkenen tot hun recht komen.

7. Lita Ponsen, lid van de steunfractie en fractiesecretaris. Burgerinitiatieven en cultuur hebben haar aandacht. En ook milieu en leefomgeving want dat vindt zij het belangrijkste dat we aan de komende generaties nalaten.

8. Bert Diephuis, tot zijn pensionering captain bij de KLM. Heeft de blik van een adelaar als het gaat om transparant en doelmatig bestuur. Verantwoord omgaan met het geld van de burgers maar niet beknibbelen op de sociale taken is zijn devies.

9. Hijlien Tax, stelt haar werkervaring in de zorg en het ondernemerschap graag beschikbaar aan de nieuwe fractie. Ze wil verbindend en inspirerend zijn en heeft een brede belangstelling op veel terreinen.

10. Jerry Speel, ondernemer en bestuurder, wil zijn brede kennis en ervaring inzetten voor de inwoners van de gemeente Heerenveen en de fractie ondersteunen op het gebied van financiën, energie en sport.