Opvang van statushouders moet beter geregeld worden in Fryslân: te weinig woonplaats

Foto Omrop Fryslân

FRYSLÂN - Er moeten nieuwe woningen komen voor mensen die een status hebben gekregen. Tegelijkertijd hebben ook starters het zwaar om woonruimte te vinden. Het probleem kwam naar voren aan de zogenaamde regietafel, waar over de opvang van statushouders werd gesproken.

Volgens burgemeester Fred Veenstra zijn er ongeveer 500 statushouders die woonplaats nodig hebben in Fryslân. Het gaat misschien ook om huishoudens, maar Veenstra weet niet hoeveel dat er zijn. Fryslân loopt achter met het geven van onderdak, maar volgens Veenstra geldt dat ook voor de rest van Nederland. "We weten dat de regering, en het COA ook, steeds zeggen dat er in Nederland ongeveer 11.000 mensen wonen die een status hebben, die in ons land mogen blijven, die mogen inburgeren en een plaats moeten vinden in de gemeenschap. Die mensen moeten ook een huis hebben."

Lees het hele verhaal op www.omropfryslan.nl/nieuws/1104080-opvang-van-statushouders-moet-beter-geregeld-worden-fryslan-te-weinig-woonplaats
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden