Onderzoek: te weinig woningen voor starters in de dorpen

JUBBEGA - Het aanbod van koop- en huurwoningen voor starters, eigen jongeren en eigen senioren in de dorpen van Heerenveen is onvoldoende. 

Dit is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat bureau DE SWART de afgelopen maanden namens de FNP Heerenveen heeft uitgevoerd. Bijna 60% van de Plaatselijke Belangen geeft aan dat het goed voor het dorp zou zijn wanneer er een nieuwbouwwijk bij komt.

Woningvoorraad

In heel de gemeente Heerenveen zijn, naast Heerenveen zelf, 20 dorpen, Daar woont 40% van de bevolking. Leegloop van het platteland is al langer een probleem. Een van de oorzaken is het gebrek aan passende en betaalbare huizen. Uit het onderzoek blijkt dat de Plaatselijk Belangen goed weten wat er aan schort en wat de oplossing kan zijn.

‘Wat duidelijk blijkt, is dat er behoefte is aan meer woningen voor de eigen jongeren en senioren’ aldus Britta Doddema van bureau De SWART. ‘De dorpen geven aan dat er niet genoeg betaalbare woningen zijn voor deze groepen. De Plaatselijke Belangen geven ook bijna unaniem aan dat hierin moet worden geïnvesteerd. Dorpen willen bovendien graag verschillende soorten nieuwbouwwoningen voor de verschillende doelgroepen. Ze zien het ook als een oplossing voor de verdwijnende voorzieningen, ook iets waar veel dorpen last van hebben. Wij vinden dat deze resultaten een goed aanknopingspunt zouden moeten zijn voor een goed gesprek tussen de gemeente en de dorpen.

Nieuwbouw

Zo’n 67% van de Plaatselijke Belangen geeft aan dat de huidige woningvoorraad niet voorziet in de woningbehoefte van het dorp en dat een nieuwbouwwijk hier een goede bijdrage aan kan leveren. Bijna 60% van de Plaatselijke Belangen is van mening dat het goed is voor het hele dorp wanneer er een nieuwbouwwijk bij komt. En 67% denk dat een nieuwbouwwijk bijdraagt aan het behoud van de voorzieningen in het dorp.

“Dit is foar ús in ynterresant mar wol herkenber resultaat, aldus Ate Eijer, fractievoorzitter van de FNP in Heerenveen. “Dit is foar ús in ynteressant mar wol werkenber resultaat, aldus Ate Eijer, fractievoorzitter van de FNP in Heerenveen. “It is in befêstiging fan it byld sa as we dy sels fan út de doarpen mei krije en dat de lêste tiid fersterke is, ek oft je sjogge nei ûntwikkelingen yn oare parten fan ús gemeente. Spitich genôch sjocht it kolleezje dit oars. Yn it konsept Omjouwingsfysje wurdt gjin grutskalige nijbou fan wenten tastien yn de doarpen, mar it kolleezje wol, allinnich, as hjir fraach nei wêze soe, útwreide nei it westen op grûngebiet fan de Fryske Marren. Mar de FNP wol dat er yn dit gefal ek genôch wenningen yn de doarpen boud wurde kinne om oan it eigen ferlet fan de doarpen te foldwaan. Dit moat neffens ús in plak krije yn sawol de omjouwings fysje as yn de nije wenfysje fan Hearrenfean dy’t letter dit jier op de aginda stiet. De FNP sil hjirfoar mei útstellen komme. Ek is de FNP benijd nei de saneame hurde plankapasiteit dy’t de gemeente Hearrenfean hat foar de bou fan wenningen.