Jan Julius Buwalda (PvdA) en Rixt de Jong (D66) dienen initiatiefvoorstel voor jongerenparticipatie in

HEERENVEEN - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 april wordt het initiatiefvoorstel: “Een nieuwe generatie aan zet” door Jan Julius Buwalda (PvdA) en Rixt de Jong (D66) aangeboden aan het college van de gemeente Heerenveen. 

Door dit initiatiefvoorstel willen zij jongeren in Heerenveen meer betrekken bij de lokale politiek en de invloed die ze kunnen hebben. Een bijzonder moment, want het is de eerste keer tijdens de huidige raadsperiode dat er een initiatiefvoorstel wordt ingediend.

Gemeente Heerenveen staat aan de vooravond van grote uitdagingen. Bijvoorbeeld duurzaamheid. omgevingsvisie en de jeugdzorg. “Keuzes die nu gemaakt worden, hebben in het bijzonder invloed op de toekomst van jongeren”, aldus Buwalda en de Jong.

Het is voor een toekomstbestendig beleid essentieel dat jongeren beter worden betrokken bij deze keuzes. Het doel van het initiatiefvoorstel is enerzijds dat jongerenparticipatie vanzelfsprekend moet zijn bij het maken van plannen en beleid en anderzijds is het belangrijk dat jongeren bewust worden gemaakt van de invloed die zij kunnen hebben op hun leefomgeving.

In het afgelopen jaar is er gewerkt aan dit initiatiefvoorstel en hiervoor is er gesproken met verschillende organisaties, jongeren en ambtenaren. Het resultaat wordt aangeboden aan het college, die het kan voorzien van wensen en bedenkingen, waarna het in de raad van september 2021 inhoudelijk wordt besproken.

Raadsleden Buwalda en de Jong zitten vol ambitie om jongeren meer te betrekken bij wat er in het gemeentehuis besloten wordt.