Ingezonden: Volgens Heerenveen Lokaal heeft de Gemeente al 7 jaar geen enkele zorgaanbieder gecontroleerd

HEERENVEEN - Volgens Heerenveen Lokaal heeft de Gemeente Heerenveen al 7 jaar geen enkele zorgaanbieder gecontroleerd. 

Hierover stuurde de partij een ingezonden stuk naar onze redactie. Hieronder de tekst.

De gemeenteraad is sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, wet langdurige zorg (WLZ) en zorg uit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), zoals hulp in de huishouding en dagbesteding in onze gemeente. De gemeenteraad  gaat over de besteding van dit zorggeld en moet controleren of de juiste zorg wordt geleverd en de financiële huishouding op orde is.

De fractie van Heerenveen lokaal heeft ontdekt dat het college de afgelopen 7 jaar de toezicht rapporten, deze maken duidelijk hoe een zorgbedrijf werkt en of men zich aan de regels houd, niet heeft gecontroleerd.

Heerenveen Lokaal en ook andere fracties hebben met regelmaat vragen gesteld over hoe het gesteld met os de uitvoering van jeugdzorg en ook WMO. Dat is de controlerende taak die je hebt als fractie en gemeenteraad.

Hoe kan het  dat het college de afgelopen 7 jaar geen enkele zorgaanbieder heeft gecontroleerd en de gemeenteraad hierdoor geen inzicht heeft gekregen in hoe de zorg in onze eigen gemeente is geregeld.

Dat Heerenveen hier niet de enige is blijkt uit de laatste cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uit 2021. Slechts een kwart van de gemeenten maakt de toezichtrapporten openbaar. Als uit zo'n rapport blijkt dat er echt iets aan de hand is en dit leidt tot een sanctie of boete, dan is de kans nog kleiner dat je er iets van hoort.

De Nationale Ombudsman benadrukt dat de overheid 'open en duidelijk' moet zijn. "De overheid moet ervoor zorgen dat de burger de juiste informatie krijgt, en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is." Informatie moet gedeeld worden, ook als burgers daar niet om vragen, benadrukt een woordvoerder.

Heerenveen Lokaal is benaderd door Zorgadvies Noord,  welke op eigen initiatief onderzoek doet naar zorgaanbieders in de gemeente Heerenveen en deelde met HL haar onderzoek resultaten en zorg.

Zorgadvies noord melde dat er in ieder geval bij één Heerenveens zorgbedrijf de zaken niet op orde zijn. Facturering gebeurt niet op de juiste manier en intern zijn er de nodige problemen. Ouders worden gevraagd om in te vallen en mogen niet naar buiten toe commentaar geven. De naam van dit bedrijf is bij Heerenveen Lokaal bekend en zal door ons alleen worden  gedeeld met het college, vanwege de privacy van de betrokken cliënten en ouders.

Zorg is tegenwoordig een flinke ‘industrie’ geworden en het zorg budget is het grootste deel van de gemeentebegroting. De regering heeft de zorg over de schutting gegooid van de gemeente en daar hebben alle gemeenten een zware taak aan, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De gemeenteraad moet kunnen controleren hoe de zorg is geregeld voor degene die afhankelijk zijn van de zorg en de door de gemeenteraad beschikbare budgetten goed en effectief worden besteed.

Heerenveen Lokaal heeft daarom de volgende vragen voorgelegd aan het college:

 • Mogen gemeenten zelf bepalen of ze de toezichtrapporten openbaar maken?
 • Volgens landelijk onderzoek heeft de gemeente Heerenveen de afgelopen zeven jaar is geen enkele zorgaanbieder gecontroleerd en zijn er geen rapporten voor handen. Is de conclusie van dit onderzoek correct?
 • Zo nee welke en wanneer zijn zorgaanbieders in de gemeente Heerenveen gecontroleerd en zijn de rapporten hiervan openbaar?
 • Zo nee, waarom zijn deze rapporten niet openbaar?
 • Indien deze rapporten niet openbaar zijn dan kan de gemeenteraad haar controlerende rol niet op de juiste wijze uitvoeren. Bent u het met HL eens dat dit ontoelaatbaar is?
 • Zorgadvies Noord heeft bij een zorgbedrijf uit de gemeente Heerenveen geconstateerd dat de zorgfactuur niet correct wordt ingediend. Volgens zorgadvies Noord worden facturen niet binnen de WLZ gefactureerd  maar WMO. 
  Is het bij het college bekend  dat de facturen niet via de WLZ lopen maar naar de WMO?
 • Wat kan de reden dat men niet via de WLZ factureert?
 • Zo ja wat is de reden dat er via de WMO kan worden gefactureerd?
 • Hoe controleert het college de correctheid van de facturen welke door zorgbedrijven worden ingediend?
 • Hoe controleert het college de kwaliteit van de zorgverlening binnen zorgbedrijven werkzaam binnen de gemeente Heerenveen?
 • Indien het college terechte zorgen heeft over de kwaliteit van zorgverlening binnen een zorgbedrijf in de gemeente heerenveen. Welke acties onderneemt u dan en wordt de gemeenteraad hiervan op de hoogte gebracht?
 • Indien u de gemeenteraad niet op de hoogte brengt van de geconstateerde problemen betreffende de kwaliteit van zorgverlening en of factureringen wat is daar de reden van?
 • Zorgadvies Noord heeft bij een zorgbedrijf in de gemeente Heerenveen geconstateerd dat er misstranden plaatsvinden. Zorgadvies Noord heeft deze bevindingen gemeld bij het college.
  Hoe controleert het college meldingen van misstanden?

Wat heeft het college ondernomen nadat zorgadvies Noord melding heeft gedaan betreffende misstanden binnen een zorgbedrijf in de 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden