Heerenveen Lokaal wil een ij(s)zersterke toekomst voor Thialf en de IJshockeyhal

HEERENVEEN - Heerenveen Lokaal zal maandagavond, tijdens de raadsvergadering, bij het agendapunt “Herstelplan Thialf” een motie indienen waarbij zij vragen een kwartiermaker aan te stellen.

Deze kwartiermaker moet vanuit een onafhankelijke positie alle (markt)partijen en geledingen bij elkaar brengen om tot voorstellen te komen welke de exploitatie van Thialf en daarmee ook de ijshockeyhal verbetert én zwarte cijfers laat zien in plaats van rode cijfers. De gemeenteraad moet hiermee een helder en onderbouwd voorstel krijgen zodat er een goed besluit kan worden genomen Een dergelijke kwartiermaker kan snel en effectief werken en op korte termijn aan de gemeenteraad zijn of haar resultaten voorleggen.

Het raadsvoorstel geeft nu niet genoeg duidelijkheid om voor of tegen het herstelplan te stemmen. Het gaat nu eerst om de redding van Thialf maar Heerenveen Lokaal wil een ij(s)zersterke toekomst voor Thialf en de Ijshockeyhal.

Heerenveen Lokaal wil meer opties dan nu in het raadsvoorstel wordt voorgesteld om een eenmalige bijdrage te storten en garant te staan voor een structureel exploitatietekort.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden