Heerenveen Lokaal stelt vragen aan college over sloop koetshuis villa Woudoord

HEERENVEEN - Het koetshuis van villa Woudoord in Heerenveen is afgelopen week gesloopt.

De sloop is Heerenveen Lokaal en vele inwoners in het verkeerde keelgat geschoten. 

Heerenveen Lokaal vraagt zich af hoeveel historie er nog moet verdwijnen in Heerenveen? Het oude koetshuis van villa Woudoord was een prachtig voorbeeld van historie in Heerenveen.

Heerenveen Lokaal vind het jammer dat er op deze wijze wordt omgegaan met historische panden in Heerenveen. ,,Er is al te veel verdwenen in de afgelopen decennia. Het koetshuis zou de status van gemeentelijke monument krijgen en de st. werkgroep Oud Heerenveen was volop bezig om een goede bestemming voor dit pand te vinden. Ook daar is men overrompeld. Wat ongelooflijk jammer dat een dergelijk historisch pand na de sloop een parkeerterrein gaat worden voor de Antea Groep" aldus fractievoorzitter Age Hartsuiker.

Heerenveen Lokaal gaat volgende week vragen stellen aan het college. 

Vragen: 

 1.  Heeft het koetshuis de status van gemeentelijk monument gekregen? Zo ja wanneer en zo nee waarom niet?

  2.  Waarom is de st. werkgroep oud Heerenveen welke bezig waren met een reddingsoperatie voor dit koetshuis niet op de hoogte gebracht?

  3.  Is de afgegeven sloopvergunning conform alle regels afgegeven?

  4.  Heeft het college nog getracht te bemiddelen zodat dit koetshuis bewaard zou zijn gebleven? Zo nee waarom heeft het college zich niet ingezet voor het bewaren van een stuk Heerenveense historie?
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden