Heerenveen Lokaal heeft vragen over inzet snel tests bij horeca en cultuursector

Archieffoto Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Heerenveen Lokaal is positief over de actie van de burgemeester Tjeerd van der Zwan om meer lokale vrijheid voor de horeca en cultuursector te creëren door snel tests in te zetten.

,,Dit is naar ons mening hard nodig. De volle parken en natuur in en rond de grote steden behoren niet maatgevend te zijn voor hier lokaal. Toch hebben wij een aantal vragen aan onze burgemeester wat betreft de genoemde zelf tests die verkrijgbaar zijn” laat fractievoorzitter Age Hartsuiker van Heerenveen Lokaal weten.

Hieronder de vragen van Heerenveen Lokaal

De zelftest is nu verkrijgbaar en is om uw actie te doen slagen een belangrijke factor.

Gaat u als burgemeesters gezamenlijk ook actie voeren voor het gratis beschikbaar stellen van de zelf test? (Bijv 2 per week gratis voor iedere inwoner)

Heeft en of kan het college van Heerenveen de mogelijkheid creëren voor minima om deze tests gratis te ontvangen? Zo nee waarom niet?

Is er een mogelijkheid om horeca en de cultuursector in Heerenveen te voorzien van voldoende zelf tests zodat deze hiermee hun eigen toegankelijkheid kunnen vergroten zonder dat dit wederom ten koste gaat van hun inkomen?