Heerenveen Lokaal, FNP en de SP: Fonds vitale kernen niet gebruiken voor achterstallig onderhoud centrum Jubbega

JUBBEGA - Heerenveen Lokaal, de FNP en de SP hebbem donderdagavond tijdens de raadsvergadering een gezamenlijke motie ingediend omtrent het fonds vitale kernen. 

Dit fonds is ingesteld om de wensen van de dorpsbewoners te kunnen financieren en realiseren.

In Jubbega is er sprake van achterstallig onderhoud aan de Jelle van Damweg, maar ook de kades langs de vaart in het centrum van Jubbega zijn er slecht aan toe.

Heerenveen Lokaal, SP en de FNP zijn van mening dat achterstallig onderhoud niet mag worden meegenomen in het budget voor het opknappen van het centrum. Hiervoor is ruimte gecreëerd in de reguliere gemeente begroting.

De kades langs weerzijden van de vaart in het centrum van Jubbega zijn in slechte staat, gras drukt de stenen uit elkaar en alleen de boomwortels lijken alles bij elkaar te houden. Dit is bevestigd door deskundigen van onze gemeente. Indien de bomen moeten worden verwijdert en vervangen i.v.m. met de herinrichting en het doen van het achterstallig onderhoud van de Jelle van Damweg dan zal dit volgens experts schade toe brengen aan de kades.

Het fonds vitale kernen is niet voldoende om alle wensen in de dorpen te kunnen financieren en indien de kades in het centrum van Jubbega moeten worden herstelt zal er weinig van het budget voor het centrum van Jubbega overblijven

Heerenveen Lokaal deelt de zorgen in het dorp over de kosten van het herstel van de kades en daarmee de zorgen over het budget voor het opknappen van het centrum

Verzoekt het college

Een herstelplan voor de kades langs de vaart in het centrum van Jubbega voor te leggen aan de raad. Hierbij de kosten niet  ten laste te leggen van het budget vitale fondsen voor Jubbega centrum.