GroenLinks zegt nee tegen het gebruik van Roundup

HEERENVEEN - GroenLinks heeft tijdens de raadsvergadering een motie ingediend om een verbod op het gebruik van glyfosaathoudende middelen op gemeentelijke gronden op te nemen in de pachtovereenkomsten van de gemeente Heerenveen. De motie is aangenomen. 

Waar vroeger de meest chemische middelen werden gebruikt om de tuin onkruidvrij te maken, is dit dankzij voortschrijdend inzicht niet meer de meest voor de hand liggende optie. De impact van middelen als Roundup is gigantisch, want het brengt grote risico’s met zich mee voor mens, dier en milieu. We kennen allemaal de dode oranje-gele akkerbouwvelden, die zijn bespoten met deze agressieve onkruidverdelger. 

Vanzelfsprekend heeft glyfosaat een negatieve effect op de biodiversiteit, want waterdieren, bijen en andere bestuivers raken door dit bestrijdingsmiddel hun weerstand kwijt. Bijen zijn onmisbaar voor ons heden, en de toekomst, want ze bestuiven onze voedselgewassen. Daarbij bevinden zich inmiddels zoveel bestrijdingsmiddelen in ons oppervlaktewater, dat zelfs ons drinkwater onveilig wordt. 

Middelen zoals Roundup zijn voor particulieren al steeds minder verkrijgbaar, maar wereldwijd is het nog steeds het meest gebruikte bestrijdingsmiddel. Akkerbouwers mogen nog steeds glyfosaathoudende middelen gebruiken in Nederland en doen dit dan ook volop. Voordat het land wordt ingezaaid met gewassen, ontdoen ze de grond van onkruid door het chemische goedje over de landerijen te sproeien.

De fractie van GroenLinks is van mening dat gemeenten het goede voorbeeld kunnen geven door het gebruik van glyfosaat actief tegen te gaan. ‘Door in de randvoorwaarden in de contracten voor pachtgronden op te nemen dat er geen gebruik gemaakt mag worden van glyfosaathoudende middelen, wordt er een duidelijke eerste stap in de goede richting gezet’, aldus raadslid Gerrie Rozema. 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden