GroenLinks, FNP en SP willen duidelijkheid over voormalig schietterrein Katlijk

Foto: Omrop Fryslân

KATLIJK - De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, FNP en SP hebben vragen aan het college gesteld over de problemen bij de sanering van het voormalig schietterrein in Katlijk. 

Het terrein is in 2017 gekocht door Marco de Vries van SportAnders. Hij wil er sportactiviteiten voor kinderen met gedragsproblemen organiseren. Het terrein, dat jarenlang dienstdeed als schietbaan voor de politie, zou zijn gesaneerd, echter de GGD adviseert al snel om het stuk terrein niet meer te gebruiken voor activiteiten voor kinderen vanwege mogelijke loodvergiftiging en bodemonderzoek te verrichten.

De partijen willen duidelijkheid maar willen ook weten wat de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente is in deze kwestie.  De gemeente was lange tijd eigenaar van het terrein maar heeft het jaren geleden verkocht aan de politie.

 

Dit zijn de vragen

  1. Is de koper van het terrein, de heer de Vries, door de gemeente dan wel de politie gewezen op het doen van bodemonderzoek alvorens de koop werd gesloten? Gaarne een toelichting waarom wel/waarom niet.
  2. Is de koper van het terrein, de heer de Vries, door de gemeente dan wel de politie gewezen op het feit dat bij de sanering in 2006 slechts een beperkt deel van de schietbaan is gesaneerd en niet de gehele schietbaan? En dat er daarom een reëel risico aanwezig was op (ernstige) vervuiling van de bodem? Wat zijn de overwegingen geweest om dit niet te doen?
  3. Is er sprake geweest van informatie, van de gemeente of een bodemexpert, dat de locatie niet geschikt is voor activiteiten voor kinderen alvorens de koop werd gesloten?
  4. Is het te doen gebruikelijk om bij aankoop van een dergelijk terrein, de koper te waarschuwen voor eventuele verontreiniging. Ofwel, toen de heer de Vries vergunning heeft aangevraagd, is er door de gemeente meegedacht en gewaarschuwd dat dit terrein wellicht geen goede locatie voor dit soort activiteiten zou zijn? Vindt het college dat dat eigenlijk wel zou moeten in het kader van goede zorg voor onze inwoners?
  5. Heeft de schietvereniging Drachten toestemming gekregen om dit terrein als oefenterrein te gebruiken? Zo ja, is daar schriftelijke bewijs van?
  6. Deze schietvereniging Drachten heeft zeker 10 jaar gebruik gemaakt van dit terrein. Zijn er in die periode controles uitgevoerd op welke wapens er gebruikt werden, welke kogels en welke schietrichting? Zo ja, was er op enig moment handhaving noodzakelijk?
  7. Heeft de nationale militaire reserve dit terrein als oefenterrein gebruikt? Zo ja, wie heeft daartoe vergunning verleend en zijn er controles uitgevoerd op welke wapens er werden gebruikt, welke kogels en welke schietrichting?
  8. Is het college bekend met hoeveel kogels er gevonden zijn op het terrein? En hoeveel lood er in de grond is aangetroffen?
  9. Is het college bereid, om samen met politie, in overleg met de heer de Vries naar een goede oplossing te komen?Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden