Gemeenteraadsfracties willen toegankelijke stemlokalen voor alle inwoners

HEERENVEEN - Gezamenlijk dienen de gemeenteraadsfracties GroenLinks en SP de eerstvolgende raadsvergadering een motie over de toegankelijkheid van de stemhokjes in bij het college.

Als inclusieve gemeente is het ons doel dat iedereen actief kan meedoen in de gemeente. Diversiteitsfactoren, zoals een visuele beperking, mogen volgens de fracties de mogelijkheid om te stemmen niet in de weg staan.

Het VN-verdrag handicap vertelt dat de rechten van mensen met een beperking moeten worden bevorderd, beschermd en gewaarborgd. Als mensen met een beperking niet zelfstandig besluiten kunnen nemen, dan moet de gemeente bijdragen om dit wél mogelijk te maken. Stemmen verloopt, volgens de wet, geheim; er is dan ook maar één persoon toegestaan in het stemhokje. Voor mensen met een visuele beperking is geheim stemmen vaak onmogelijk, aangezien ze begeleiding nodig hebben. De huidige aanpassingen, waaronder een aanwezige loep, is helaas niet voldoende om slechtzienden en blinden volkomen zelfstandig hun stem te laten uitbrengen. 

Andere gemeenten hebben al veelbelovende hulpmiddelen geïntroduceerd gedurende eerdere verkiezingen. Gemeente Heerenveen kan volgens de fracties deze best practices introduceren om diegenen met een (visuele) beperking te bieden waar zij recht op hebben. Partijen zien graag dat audio-ondersteuning en de zogenaamde stemmal worden geïntroduceerd, zodat de doelgroep door het stemproces wordt geleid. Op deze manier wordt de toegankelijkheid vergroot, wat bijdraagt aan de inclusiviteit binnen de gemeente. 

Het streven is om bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 in ieder geval één centraal gelegen stemlokaal te verrijken met deze hulpmiddelen. De jaren hierop volgend kan deze manier van stemmen worden uitgerold over de buitendorpen. 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden