Gemeenteraadsfracties willen inkomenstoets voor abonnementstarief WMO opnieuw invoeren

HEERENVEEN - Op initiatief van GroenLinks en PvdA is er vanavond een motie opgesteld en ingediend over het abonnementstarief WMO. SP, D66 en GBH hebben deze motie mee ingediend, die maandagavond door de Raad is aangenomen. 

Gezamenlijke partijen zien kans om de stijging van de uitgaven in het sociaal domein in te perken door de inkomenstoets voor het abonnementstarief WMO opnieuw in te voeren. 

Nu geldt er een inkomensonafhankelijk abonnementstarief, waardoor burgers die huishoudelijke hulp, maar ook bijvoorbeeld dagbesteding en hulpmiddelen, zelf kunnen betalen tóch een tegemoetkoming bij de Gemeente kunnen aanvragen. Partijen stellen voor de inkomenstoets opnieuw in te voeren, zodat het ‘eerlijk delen’-principe kan worden toegepast. Hierdoor vallen de klappen niet bij de mensen die het al moeilijk genoeg hebben en worden lasten evenredig verdeeld. 

Een belangrijke oorzaak van de stijging van de uitgaven in het sociaal domein is de invoering van dit abonnementstarief WMO. Doordat er geen inkomenstoets wordt uitgevoerd kan iedereen een financiële tegemoetkoming aanvragen en ontvangen, waardoor de Gemeente op kosten wordt gejaagd. Hierdoor komen de mensen die deze lasten niet kunnen dragen in de problemen, omdat de rekening hoger uitvalt dan voorheen. Waar GroenLinks ‘onze welvaart eerlijker verdelen’ hoog in het vaandel heeft staan en PvdA ernaar streeft vanuit de sociaaldemocratische filosofie om eerlijk te delen en gelijke kansen te bieden voor iedereen, is dit een essentiële motie voor beide partijen. 

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een rapport geschreven over deze problematiek en concludeert dat gemeenten sinds de decentralisatie in 2015 geen betere resultaten behalen dan het Rijk, terwijl kostenbesparing en efficiency juist uitgangspunten waren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt zich te kunnen vinden in de uitkomsten en is blij dat dit onderzoek de complexe werkelijkheid van gemeenten weerspiegelt. 

Desbetreffende gemeenteraadsfracties zijn van mening dat de invoering van de inkomenstoets opnieuw ingevoerd moet worden en dat het Rijk de extra WMO kosten moet compenseren. Des te meer omdat de inkomensafhankelijke berekening in het verleden geen problemen heeft veroorzaakt. Partijen vragen het college in gesprek te gaan met het Rijk en de Tweede Kamer en de raad te informeren over de voortgang van deze gesprekken. 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden